WAS BORN IN NOVEMBER IN DANISH

How to say was born in november in Danish

Results: 22868, Time: 0.2655

was
skulle (2108) være (1208) blive (269) var (382491) blev (120433)

born in november

Examples of using Was Born In November in a sentence and their translations

I was born in november.
Jeg er født i november.
I was born in november'48.
Jeg blev født i november 1948.
At the top of the charts is the square talking points memo blog was born in november of 2000, followed by the second.
På toppen af ​​hitlisterne er den firkantede talking points memo blogs født i november 2000 efterfulgt af den anden.
Torstein andreas lid was born in brauteset in ørsten on november 26, 1867, where his parents, teacher and organist P. J. lid and abelone lid, born in hauge live at this time.
Torstein andreas lid er født paa brauteset i ørsten 26de november 1867 hvor hans forældre lærer og organistP.J. lid og abelone lidf. haugef'reindeles bor.

Mark twain was born in florida the 30th of november 1835, he was mostly known as an american writer and news reporter.
Mark twain blev født i florida den 30 november 1835 var han mest kendt som en amerikansk forfatter og journalist.
Text: mads nordlund, greenland today november 2014 bolatta silis-høegh comes from south greenland where she was born in 1981 in qaqortoq.
Tekst: mads nordlund greenland today november 2014 bolattasilis-høegh kommer fra sydgrønland hvor hun er født i 1981 i qaqortoq.
Her creator is the children's author astrid lindgren who was born in vimmerby, sweden on 14 november 1907.
Hendes ophavsmand er børnebogsforfatteren astrid lindgren født i vimmerby i sverige den 14. november 1907.
Kristian is a danish citizen and was born in december 1970.conference call coloplast will host a conference call on 1 november 2018 at 15.00 CET.
Kristian er dansk statsborger og er født i december1970.telekonferenceder vil den 1. november 2018kl.15.00 CET blive afholdt en telekonference.
Text: greenland today, Photo: rino reinholdt lange rasmussen & Naja habermann, november 2012 park ranger aron emil petersen was born in ilulissat and he has lived in»the town by the ice« for most of his life.
Tekst: greenland today foto: rino reinholdt lange rasmussen& naja habermann november 2012 park ranger aron emil petersen er født i ilulissat og har boet i » byen ved isen « det meste af sit liv.
2012 by greenland today IRONMAN JENS BJERGE ironman with a will of steel greenland today, november 2012 jens bjerge was born in 1965, in the town of qaqortoq in south greenland.
natur oplevelser 19. november 2012 skrevet afgreenland today IRONMAN JENS BJERGEjernmand med vilje af stålgreenland today november 2012 jens bjerge er født i 1965 i byen qaqortoq i sydgrønland.
Is a businessman and farmer. he has two sections of land near town. he was born in freeborn, minnesota on november 4, 1865.
Er forretningsmand og farmer har 2 sectioner land lige ved byen. han er født i freeborn minnesota 4de november 1865.
He was born in an outlying district of the imperial capital on 31st january 1797 and died there of typhus on 19th november 1828 aged just thirty-one.
Han blev født i et afsidesliggende distrikt af den kejserlige hovedstad den 31. januar 1797 og døde af tyfus den 19. november 1828 i en alder af blot 31 år.
Franz schubert was a true viennese. he was born in an outlying district of the imperial capital on 31st january 1797 and died there of typhus on 19th november 1828 aged just thirty-one.
Han blev født i et afsidesliggende distrikt af den kejserlige hovedstad den 31. januar 1797 og døde af tyfus den 19. november 1828 i en alder af blot 31 år.
The idea was born in some internet photography forums where people agreed with that concern to do something different came together in madrid a 20 people in a constituent assembly that was created in november and today, not much time, but there are people who have done an interesting currazo Federation: nice words: photography for social change, but what they mean?
Ideen blev født i nogle internet fotografering fora hvor folk aftales med dette ønske om at gøre noget anderledes fandt sammen i madrid en 20 mennesker i en grundlovgivende forsamling der blev oprettet i november og i dag ikke megen tid men der er mennesker der har gjort en interessant currazo forbund: pæne ord: fotografi for social forandring men hvad de betyder?
Was born in vang on november 6, 1854 and emigrated to america in 1872 to goodhue county, minnesota and lived there for eight years. he came to minneapolis and from there to moorhead in 1879 and has since had the photography business, the oldest in the red river valley.
Er født i vang 6te november 1854 kom til amerika i 1872 til goodhue county minnesota levede der i 8 aar kom til minneapolis og derfra til moorhead i 1879 og har siden havt fotografisk forretning den ældste i red riverdalen.
At the top of the ranking is square talking points memo blog was born in november 2000, followed by the second.
På toppen af ​​ranglisten er firkantet talking points memo blogs født i november 2000 efterfulgt af den anden.
In september and october, the highest concentration of the sun, and at least patients are born in november.
I september og oktober den højeste koncentration af solen og i det mindste patienter er født i november.
Pastor C. A. davik home visit us about us collections pastor C. A. davik fargo, north dakota was born in daviken, nordfjord, on november 23, 1874 and emigrated to america in 1885 to wonsochet, south dakota.
PastorC.A. davikhome visitusaboutus collections pastorC.A. davik fargo north dakota er født i daviken nordfjord 23denovbr.1874 kom til amerika i 1885 til wonsochet south dakota.
First place on the standings will square talking points memo, blogs, born in november of 2000, followed in second place huffington post, which in the ranking of 2008 was the first place was founded in 2005 by arianna huffington, then in third place lifehacker, born in 2005.
På toppen af hitlisterne du placerer talking points memo blog startede i november 2000 efterfulgt andenpladsen huffington post der i rækkefølgen af 2008 var det første sted blev grundlagt i 2005 af arianna huffington og tredje i lifehacker født i 2005.
Their motto is“Photography for social Change” so you can imagine a little what this is. the idea was born in some internet photography forums where people agreed with that concern to do something different came together in madrid a 20 people in a constituent assembly that was created in november and today, not much time, but there are people who have done an interesting currazo.
Deres motto er “ fotografi for social forandring ” så du kan forestille dig en lille smule hvad det er. ideen blev født i nogle internet fotografering fora hvor folk aftales med dette ønske om at gøre noget anderledes fandt sammen i madrid en 20 mennesker i en grundlovgivende forsamling der blev oprettet i november og i dag ikke megen tid men der er mennesker der har gjort en interessant currazo.
Boris was born on 3 november 1991 in the second litter of his mother, tranevangs ZJ pinjetax affectionately known as dixie.
Boris er fødtd. 3. november 1991 i sin mor tranevangs ZJ pinjetax i daglig tale kaldet dixies andet kuld.
His full name is winston leonard spencer-churchill and he was born 30 november 1874 in blenheim palace.
Hans fulde navn er winston leonardspencer-churchill og han blev født 30 november 1874 i blenheim palace.
Andreas rübner he was born february 11, 1662, in uffenheim, and died november 7, 1687 in uffenheim.
Andreas rübner han var født 11. februar 1622 i uffenheim og døde 17. november 1687 i uffenheim.
She was born november 18, 1805, in aalborg, and died november 16, 1845, at hejlskov in connection with the birth of her 9thchild.
Hun var født 18. november 1805 i aalborg og døde 16. november 1845 i hejlskov i forbindelse medsittiende barns fødsel.
In november the same year in haderslev a boy child was born who some years later should become a benchmark in danish speedway.
Det kom til senere. i november samme år fødtes i haderslev en dreng der senere skulle få enorm betydning for dansk speedway.
Christian leonhard rübner he was born january 15, 1765, in flensburg, and died november 23, 1808, in aalborg.
Christian leonhard rübner han var født 15. januar 1765 i flensburg og døde 23. november 1808 i aalborg.
Johanne elisabeth rübner she was born november 18, 1805, in aalborg, and died november 16, 1845, at hejlskov in connection with the birth of her 9th child.
Johanne elisabeth rübner hun var født 18. november 1805 i aalborg og døde 16. november 1845 i hejlskov i forbindelse med sit tiende barns fødsel.
He was born august 15, 1567 in cremona, italy, and died november 29, 1643 in venice. view schoolwork».
Han blev født 15 august 1567 i cremona italien og døde november 29 1643 i venedig. se skolearbejde ».
Thus was born the famous world refugee board report on auschwitz and birkenau, published in washington in november 1944.
På denne måde skabtes den famøse world refugee report om auschwitz og birkenau offentliggjort i washington november 1944.
Member of the commission.- madam president, the idea of an internet governance forum(IGF) was born at the world summit on the information society in tunis in november 2005 and defined as a non-binding forum for multi-stakeholder policy discussion.
Medlem af kommissionen. EN fru formand! idéen til et internet governance forum IGF blev født på verdenstopmødet om informationssamfundet i tunis i november 2005 og det blev defineret som et ikkebindende interessentforum for politiske drøftelser.

Results: 22868, Time: 0.2655

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Was born in november" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More