WE ARE SEEING IN DANISH

Translation of We Are Seeing in Danish

S Synonyms

Results: 285, Time: 0.0832

Examples of using We Are Seeing in a sentence and their translations

What we are seeing on CNN is more than the fall of milosevic.
Det vi ser på CNN er mere end milosevic fald.
We are seeing the renationalisation of europe.
Vi ser en renationalisering af europa.
We are seeing a mobilisation of national pride in iran.
Vi oplever en mobilisering af nationalstoltheden i iran.
We are seeing explosions, rather than implosions, a first in demolition history.
Vi er vidne til eksplosioner frem for imploderinger for første gang i nedrivningens historie.

We are seeing huge fluctuations in the price of commodities.
Vi oplever kæmpe udsving i prisen på råvarer.
Already we are seeing a massive fall in sales in the UK.
Vi ser allerede et markant fald i salget i det forenede kongerige.
We are seeing one initiative after the other from the most excited parliamentarians.
Vi er vidne til det ene initiativ efter det andet fra yderst eksalterede parlamentsmedlemmer.
We are seeing the winds of change sweeping through the middle east.
Vi oplever forandringens vinde i mellemøsten.
We are seeing an enemy flag on mahishmati soil... for the first time!
Vi ser fjendens flag på mahishmati jord... for første gang!
We are seeing what you're seeing four days in the past.
Vi ser hvad du ser for fire dage siden.
What we are seeing is the human problem on an individual scale.
Det vi er vidne til er et humanitært problem på individuelt plan.
We are seeing an amazing flourishing taking place.
Vi ser en fantastisk opblomstring finde sted her.
What a transformation to europe we are seeing!
Sikke en forandring af europa vi er vidne til!
We are seeing new poverty phenomena which are extremely worrying.
Vi ser nye fattigdomsfænomener som er yderst foruroligende.
This is a much more confident leonard we are seeing here tonight.
Det er en mere selvsikker leonard vi ser her i aften.
Can you tell us what we're seeing?
Kan du fortælle hvad vi ser?
Nonetheless, what we are seeing is an increase in poverty at global level.
Ikke desto mindre ser vi en stigning i den globale fattigdom.
Today we are seeing the dramatic consequences in greece.
I dag ser vi de dramatiske konsekvenser i grækenland.
Unfortunately, we are seeing a decline in mobility.
Desværre oplever vi en faldende mobilitet.
Now we are seeing the results.
Nu ser vi så resultaterne.
Thus, today, we are seeing european democracy in action.
Således ser vi i dag det europæiske demokrati i praksis.
Unfortunately, we are seeing extreme weather situations more and more often.
Desværre oplever vi oftere og oftere ekstreme vejrsituationer.
Unfortunately, we are seeing this now too.
Desværre ser vi nu også dette.
Yet even in developed countries we are seeing serious water shortages.
Alligevel ser vi selv i udviklede lande eksempler på alvorlig vandmangel.
With the lack of police presence, we are seeing people with nothing left to lose.
Uden politiets tilstedeværelse ser vi folk uden noget at miste.
Yet now we are seeing thousands of people buying properties in other member states.
Men nu ser vi folk i tusindvis købe ejendom i andre medlemsstater.
It simplifies matters considerably, and we are seeing the effects of that.
Den gør tingene meget enklere og det ser vi resultaterne af.
NL madam president, today we are seeing the outcome of Europe's climate ambitions.
NL fru formand! i dag ser vi resultatet af europas klimaambitioner.
In france, in particular, we are seeing a worrying drop in the number of researchers.
Bl.a. i frankrig konstaterer vi et foruroligende fald i antallet af forskere.
We are seeing this already in the european union.
Vi konstaterer det allerede i den europæiske union.

Results: 285, Time: 0.0832

Word by word translation


we
are
- er bliver skal har vil
seeing
- se at besøge oplever synet at betragte
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More