WE HAVE NOTHING IN DANISH

Translation of We Have Nothing in Danish

S Synonyms

Results: 343, Time: 0.0502

vi har intet (110) vi har ikke noget (42) vi har ingen (9) vi ikke behøver (1)

Examples of using We Have Nothing in a sentence and their translations

We have nothing to eat!
Vi har intet at spise!
We have nothing in common.
Vi har intet tilfælles.
We have nothing to talk about.
Vi har ikke noget at tale om.
I mean, we have nothing to worry about with him.
Vi har ingen grund til bekymring.

We have nothing to complain.
Vi har intet at klage over.
We have nothing to learn from these people.
Vi har ikke noget at lære af de her folk.
No, but we have nothing to go on.
Nej men vi har intet at gå med.
We have nothing to lose.
Vi har ikke noget at tabe.
We have nothing open on the 21st.
Vi har ingen tider den 21.
We have nothing new here on the monolith.
Vi har intet nyt her om monolitten.
We have nothing, lisbeth.
Vi har ingen muligheder.
We have nothing to worry about.
Vi har ikke noget at bekymre os for.
We have nothing to sundquist.
Vi har intet på sundquist.
We have nothing on him.
Vi har ikke noget på ham.
We have nothing to worry about.
Vi har ingen grund til bekymring.
We have nothing to do with this.
Vi har intet med det at gøre.
We have nothing saved.
Vi har ingen opsparing.
We have nothing to talk about.
Vi har ikke noget at snakke om.
Ln our houses tight and safe we have nothing to fear.
I vor huse er vi sikre vi har ingen grund til frygt.
No, we have nothing.
Nej vi har ikke noget.
We have nothing to gain or lose by... by our verdict.
Vi har intet at vinde eller tabe ved... ved vores kendelse.
We have nothing to declare!
Vi har ikke noget at fortolde!
We have nothing to give you.
Vi har intet at give jer.
We have nothing to look forward to.
Vi har ikke noget at se frem til.
We have nothing here to hide.
Vi har intet at skjule her.
We have nothing of value.
Vi har intet af værdi.
We have nothing better!
Vi har ikke noget bedre!
Well, then you know we have nothing to buy back our lives with.
Nå så du ved vi har ikke noget at tilbagekøbe vores liv med.
We have nothing to do with politics.
Vi har intet med politik at gøre.
So we have nothing?
vi har ikke noget.

Results: 343, Time: 0.0502

Word by word translation


we
have
- har er skal nødt
nothing
- intet ingenting noget ingen nogen
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More