WILL NOT ALLOW IN DANISH

Translation of Will not allow in Danish

Results: 272, Time: 0.0786

Examples of using Will not allow in a sentence and their translations

I will not allow you..... to poison their minds.
Jeg vil ikke tillade at du forgifter deres sind.
The wraith will not allow us to escape.
Wraith vil ikke lade os undslippe.
I will not allow more debate on that question.
Jeg vil ikke tillade yderligere debat om dette spørgsmål.
I will not allow murder to go unpunished.
Jeg vil ikke lade mord slippe ustraffet hen.
Sticking out the tongue will not allow the baby to latch properly.
Stikker ud tungen vil ikke tillade barnet at hægte sig ordentligt.
He will not allow this girl to live.
Han vil ikke lade pigen leve.
Earth will not allow that imbalance to continue.
Jorden vil ikke tillade at ubalancen fortsætter.
The proletariat will not allow itself to be deceived by them.
Proletariatet vil ikke lade sig bedrage af det.
He will not allow the child to be born.
Han vil ikke tillade barnets fødsel.
They will not allow NARVIK or the cure to be destroyed.
De vil ikke lade viruset eller modgiften blive ødelagt.
Glaber will not allow this.
Glaber vil ikke tillade dette.
And i will not allow my friends to be imprisoned as they are.
Og jeg vil ikke lade mine venner være fængslede.
I will not allow this.
Jeg vil ikke tillade dette.
I will not allow you to kill me.
Jeg vil ikke lade jer dræbe mig.
I will not allow you to fail.
Jeg vil ikke tillade jer at fejle.
High converting speed will not allow the process bore you.
Høj konvertering hastighed vil ikke tillade den proces kede dig.
This parliament will not allow itself to be intimidated.
Parlamentet vil ikke lade sig true.
I will not allow the people of this island and our people to starve.
Jeg vil ikke lade folkene på øen og vores egne folksulte.
I will not allow my king to be assassinated.
Jeg vil ikke tillade min konge bliver snigmyrdet.
Rome will not allow us to escape from italy.
Rom vil ikke lade os flygte fra ltalien.
Moloc will not allow this to continue.
Moloc vil ikke tillade dette at fortsætte.
We will not allow his obstinacy to lead to chaos in côte d'ivoire.
Vi vil ikke lade hans stædighed føre til kaos i elfenbenskysten.
I will not allow myself to be turned over to sokar.
Jeg vil ikke tillade at jeg bliver overgivet til sokar.
I will not allow you to die here.
Jeg vil ikke lade dig dø her.
We will not allow.
Vi vil ikke tillade.
I will not allow this treason to prosper.
Jeg vil ikke tillade dette forræderi at blomstre.
But i will not allow you to become dangerous.
Men jeg vil ikke lade dig blive farlig.
They will not allow the union to die nor must we.
Disse bysoldater vil ikke lade unionen dø. og det må vi heller ikke.
This lame… song… the demon king will not allow this!
Denne halt… sang… dæmonen kongen vil ikke tillade dette!
Durant will not allow this to go unpunished.
Durant vil ikke lade dette gå ustraffet hen.

Results: 272, Time: 0.0786

Word by word translation


will
- vil skal kommer bliver får
not
- ikke ej ikk
allow
- tillade lad give gøre det muligt kan

"Will not allow" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More