WILL NOT WORK IN DANISH

Translation of Will not work in Danish

Results: 232, Time: 0.1209

will not work's not gonna work's not going to work
won't work's not gonna workdon't want to seem
's not going to work's not gonna workwill not work

Examples of using Will not work in a sentence and their translations

That will not work.
Det vil ikke virke.
Europe will not work without strong authorities in Brussels.
Europa vil ikke fungere uden stærke myndigheder i Bruxelles.
That will not work.
Dette vil ikke fungere.
Negative, will not work.
Negativ det vil ikke virke.
It will not work with Later versions.
Det vil ikke arbejde med senere versioner.
Most of the commands will not work unless you have already identified.
Det meste af den befalinger vil ikke arbejde hvis ikke du har allerede identificeret.
Seeking will not work correctly.
Søger vil ikke fungere korrekt.
Well it will not work, because it is Portugal next.
Men det kommer ikke til at fungere for Portugal er den næste.
A few labelling rules will not work, especially in places such as restaurants.
Nogle få mærkningsregler vil ikke virke navnlig ikke på steder som restauranter.
It will not work.
Det vil ikke virke.
Such recovered files will not work and remain in corrupted state.
Sådanne inddrives filer vil ikke arbejde og forblive i beskadiget tilstand.
This will not work, because science does not allow itself to be manipulated.
Dette vil ikke fungere for videnskaben lader sig ikke manipulere.
The budget will not work without valid regulations.
Budgettet kan ikke fungere uden gyldige forskrifter.
It will not work unless we can break the hold of the gangsters.
Den kommer ikke til at fungere hvis vi ikke bryder gangsternes magt.
But it still will not work because my face is known.
Det vil ikke virke for mit ansigt er kendt.
However, it will not work, because the voters are not blind.
Men det vil ikke fungere for vælgerne er ikke blinde.
It will not work with the free Acrobat Reader.
Det vil ikke arbejde med den gratis Acrobat Reader.
Pppd not found. Dialup networking will not work.
Fandt ikke pppd. Opringet netværksforbindelse kommer ikke til at fungere.
I will not work with her.
Jeg vil ikke arbejde med hende.
So it won't work?
Så det vil ikke virke?
It will not work.
Det vil ikke fungere.
I will not work for Larry Levy.
Jeg vil ikke arbejde for Larry Levy.
My plan will not work for so many, Grandma.
Min plan vil ikke virke med så mange bedstemor.
This will not work for long.
Det vil ikke fungere i længden.
This will not work.
Det vil ikke fungere.
No, that will not work.
Nej det vil ikke virke.
While disparaging or weak in getting this problem, will not work at all.
Mens nedsættende eller svag i at få dette problem vil ikke arbejde på alle.
It will not work, Tommy.
Det vil ikke virke.
Yatsenyuk explained why no reforms in Ukraine will not work.
Yatsenyuk forklarede hvorfor ingen reformer i Ukraine vil ikke arbejde.

Results: 232, Time: 0.1209

Word by word translation


will
- vil skal kommer bliver får
not
- ikke ej ikk
work
- arbejde værk fungere virke hækl

S Synonyms of Will not work


's not gonna work
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More