WITH A WIDE RANGE IN DANISH

Translation of With A Wide Range in Danish

S Synonyms

Results: 335, Time: 0.0753

Examples of using With A Wide Range in a sentence and their translations

Easily create your own business cards with a wide range of business card templates.
Opret nemt dine egne visitkort med en bred vifte af visitkort skabeloner.
The unit also comes complete with a wide range of premium-grade factory presets.
Enheden også leveres komplet med et stort udvalg afluksus-gradefactory-presets.
A material with a wide range of different applications.
Et materiale med en bred vifte af applikationsmuligheder.
Available with a wide range of accessories to be ordered separately.
Kan leveres med et bredt udvalg af tilbehør skal bestilles separat.

This was an underrated unit with a wide range of musical silicon fuzz tones.
Dette var en undervurderede enhed med et stort udvalg af musikalske silicium fuzz toner.
The GIMP is a photo and image editor with a wide range of functionality.
GIMP er et foto og billede editor med en bred vifte af funktionalitet.
In this way, species are obtained with a wide range of attacks.
Så arter opnås med en lang række af angreb.
And with a wide range of LUMIX lenses available, there are no limits.
Og med et bredt udvalg aflumix-objektiver tilgængelige er der ingen grænser.
It works with a wide range of sound sources from synths to guitars.
Det virker med et stort udvalg af lydkilder fra synths til guitarer.
About 150,000 students study in higher education institutions with a wide range of specializations.
Om 150,000 studerende studerer på højere læreanstalter med en bred vifte af specialer.
This true bypass footswitch delivers crystal-clear tones with a wide range of sustain control.
Denne true bypass fodkontakten leverer krystalklare toner med et stort udvalg afsustain kontrol.
Casino cromwell provides players with a wide range of tried and trusted payments processing options.
Casino cromwell giver spillerne en bred vifte af forsøgte og betroede betalingsbehandlinger.
Cleopatra casino provides players with a wide range of tried and trusted payments processing options.
Cleopatra casino giver spillerne en bred vifte af forsøgte og betroede betalingsbehandlinger.
Available with a wide range of décors to be ordered separately.
Kan leveres med et bredt udvalg af tilbehør skal bestilles separat.
Krav-labelled café with a wide range of eko-cakes.
Krav-mærket café med stort udvalg aføko-kaffe.
The BERNINA 1150 MDA is designed to work with a wide range of materials.
BERNINA 1150MDA er designet til at arbejde med en stor spændvidde af materialer.
The robust MAS2600 level pressure transmitter is compatible with a wide range of liquids.
Den robuste MAS2600 niveau tryktransmitter er kompatibel med et bredt udbud af væsker.
Saves files in wav or mp3 format with a wide range of selected codec and compression options.
Gemmer filer i wav ellermp3-format med en bred vifte af udvalgtecodec og komprimering muligheder.
The highly affordable interface is compatible with a wide range of windows operating systems for added convenience.
Meget prisbillige lydkortn er kompatibel med et stort udvalg afwindows-operativsystemer nemlig tilføjede bekvemmelighed.
Also NASSAT is compatible with a wide range of GPS equipment available from major equipment manufacturers.
Også NASSAT er kompatibel med en bred vifte afgps-udstyr til rådighed fra store producenter af udstyr.
With a wide range of monuments and sites to see, be sure to make your holiday a fulfilling experience at this very special place.
Med et bredt udvalg af monumenter og attraktioner at se kan du være sikker på at din ferie er en komplet oplevelse på dette meget specielle sted.
The mixfader is compatible with a wide range of timecode-enabled turntables and standard audio vinyls.
Mixfader er kompatibel med et stort udvalg aftidskode-aktiveret pladespillere og standard audio vinyler.
The list of variables is virtually endless, leaving us with a wide range of possible combinations to choose from.
Listen over variabler er næsten endeløs forlader os med en bred vifte af mulige kombinationer at vælge imellem.
Many options and accessories x-type p is offered with a wide range of options and accessories.
Mange muligheder og tilbehørx-type p leveres med en bred vifte af muligheder og tilbehør.
Tone the tone provides a natural high-cut control with a wide range, allowing you to boost or cut the pedals high frequencies.
Tone tonen giver en naturlighigh-cut control med et bredt udvalg så du kan øge eller reducere pedaler høje frekvenser.
Since 2013, they have gained popularity with a wide range of guitarists and bassists.
Siden 2013 har de vundet popularitet med et stort udvalg af guitarister og bassister.
Create the solution that covers your needsthe trailer can be equipped with a wide range of supplements to cover your needs completely.
Skab den løsning som dækker dit behovvognen kan udstyres med en lang række ekstra udstyr så modellen kommer til at dække dit behov fuldt ud. bemærk!
With a wide range of preparation, good effort, financially, vehicles, clothing and souvenirs urban areas.
Med en bred vifte af forberedelse en god indsats økonomisk biler tøj og souvenirs byområder.
A continental breakfast is provided each morning, and there is a bar with a wide range of belgian beers, and a restaurant serving local cuisine.
En kontinental morgenmad hver morgen og der er en bar med et bredt udvalg af belgiske øl og en restaurant der serverer lokale retter.
The volvo FH16 is available with a wide range of rear axles characterised by low internal losses and high reliability.
Volvo FH16 fås med et stort udvalg af bagaksler som er kendetegnet ved et lavt indre friktionstab og stor pålidelighed.

Results: 335, Time: 0.0753

Word by word translation


wide
- bred stort wide lang vid
range
- vifte udvalg sortiment rækkevidde række
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More