WITH THE KING IN DANISH

Translation of With The King in Danish

Results: 227, Time: 0.0548

med kongen (142) hos kongen (27) med kongens (20) sammen med kongen (9) ledsage kongen (3)

Examples of using With The King in a sentence and their translations

And behold, while she was yet talking with the king, nathan the prophet came.
Medens hun endnu talte med kongen kom profeten natan.
I will just get an audience with the king and i will fix it.
Jeg får audiens hos kongen og så ordner jeg det.
Does someone here have business with the King?
Har nogen her noget med kongen at gøre?
You're beautiful! You're holy! down with the king!
I styrer kun sammen med kongen!

It shouldn't come out until after my audience with the king.
Det skulle nødig komme ud før efterfokke-oudiencen hos kongen.
I know you have an audience with the king.
Jeg ved i har audiens med kongen.
Are you not spending the evening with the King?
Skal de ikke tilbringe aftenen sammen med kongen?
It's you. you live here with the King's sister?
Bor du her med kongens søster?
Gareth- What? i demand an audience with the king.
Jeg vil have en audiens hos kongen.
I demand an audience with the king.
Jeg forlanger en audiens med kongen.
I will speak with the king.
Jeg vil tale med kongen.
Instead another son of the adviser, harold, was with the king.
I stedet var en anden søn af rådgiveren harold hos kongen.
A great duel, uncle, with the king.
En kæmpe duel sammen med kongen.
I have spoken with the King's jarl birger brosa.
Jeg har talt med kongens jarl brosa.
And thank you for getting an audience with the king.
Tak fordi du fik os i audiens hos kongen.
And i have walked with the king.
Og jeg har gået med kongen.
A brawl with the King's men. Let's go.
Et lille slagsmål med kongens mænd.
There are females loose and they can't spread with the king dead.
Der er kvinder løs og de ikke kan spredes med kongens død.
The government lacks any democratic legitimacy; power rests with the king and the army.
Regeringen har ingen demokratisk legitimitet og magten ligger hos kongen og hæren.
I have walked with the king!
Jeg har gået med kongen!
Astrology prohibited in new french science, but not with the king.
Astrologi forbudt i ny fransk videnskab men ikke hos kongen.
But not with the king.
Men ikke med kongen.
I suppose i may have tampered with the king's food.
Måske fiflede jeg med kongens mad.
What is it you wish to speak about with the King?
Hvad er det du vil snakke med kongen om?
That name will carry weight with the king.
Navnet vil klinge hos kongen.
According to legend, it was built even with the king of iberia villas udzharmeli.
Ifølge legenden blev den bygget selv med kongen af iberia villas udzharmeli.
A private audience with the king?
En privat audiens hos kongen?
Yes, we want to make peace with the king.
Ja vi vil slutte fred med kongen.
What difference if it spends a year or so with the king?
Gør det nogen forskel hvis det opholder sig hos kongen i et par år?
I'm to have dinner with the king and the queen this evening.
Jeg skal have middag hos kongen og dronningen.

Results: 227, Time: 0.0548

Word by word translation


king
- konge kong king kongen kongens
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More