YOU MAY BE WILLING IN DANISH

How to say you may be willing in Danish

Results: 10, Time: 0.3012

du er måske villig (1)

Examples of using You May Be Willing in a sentence and their translations

You may be willing to trust drake, but i don't.
Du er måske villig til at stole på drake men jeg gør ikke.
You may be willing to die to get your witch back, but hayley and the baby will die with you.
Måske er du villig til at dø for at få din heks tilbage men hayley og barnet vil dø med dig.
One of the principle witnesses against you may be willing to change his story, for a price.
En af dem der vidnede imod dig er måske villig til at ændre sin forklaring... mod betaling.
You may be willing to sacrifice yourself... but are you willing to watch him die first?
Måske vil du ofre dit eget liv men vil du se ham dø først?

Basically, this threat targets files that are likely to contain personal information for which you may be willing to pay money.
Dybest set denne trussel er rettet mod filer der er tilbøjelige til at indeholde personlige oplysninger som du kan være villig til at betale penge.
Bob thought you might be willing to cross the line for the greater good.
Bob mente at du måske ville gøre en undtagelse for den gode sags skyld.
I need help with something, and i thought given our relationship you might be willing to help.
Jeg har brug for hjælp og med tanke på vores forhold vil du måske hjælpe.
Look at it another way: if you had an endless supply of sand in your backyard, you might be willing to give sand away.
Se på det på en anden måde: hvis du har en uendelig mængde sand i din baghave ville du måske være villig til at give det væk.
problem in opening RAR archive with 17540 error code, you might be willing to know about reasons which are accountable for driving you around such accident.
og har problemer med at åbnerar-arkiv med 17540 fejlkode er du måske villig til at vide om årsager der er ansvarlige for
Yup. bonnie, i know you don't have much time left, but I'm hoping you will reconsider now that i have something in my possession you might be willing to fight for.
Bonnie jeg ved du ikke har meget tid men jeg håber du vil genoverveje det nu hvor jeg har noget du nok gerne vil kæmpe for.

Results: 10, Time: 0.3012

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More