A FEW HOURS AGO IN DUTCH

Translation of A Few Hours Ago in Dutch

S Synonyms

Results: 400, Time: 0.0402

Examples of using A Few Hours Ago in a sentence and their translations

A few hours ago, we found it in your trunk.
We vonden het een paar uur geleden in je kofferbak.
A few hours ago, i discharged my last duty as king and emperor.
Enkele uren geleden heb ik mijn laatste taak verricht... als koning en keizer.
Because a few hours ago you knew nothing about the internet.
Want een paar uur geleden wist je helemaal niks van het internet.
We received this intel from stargate command a few hours ago.
We kregen deze info een paar uur geleden van stargate command.

A few hours ago.- mm-hmm.
Enkele uren geleden.
A man brought it a few hours ago.
Iemand bracht het een paar uur terug.
A few hours ago.
Enkele uren geleden.
I left from here, stargate command. today. a few hours ago.
Ik ben hier 'n paar uur geleden vertrokken.
Just a few hours ago.
Pas een paar uur terug.
Rick just here a few hours ago.
Rick was hier een paar uur geleden.
A few hours ago, i lost a kid who was shot.
Een paar uur terug, verloor ik een jongen die was neergeschoten.
He was released a few hours ago.
Hij is 'n paar uur geleden vrijgelaten.
I fed her my blood a few hours ago.
Ik heb haar enkele uren geleden, mijn bloed gevoerd.
A few hours ago, they were found shot in her kitchen.
Een paar uur geleden werden ze neergeschoten teruggevonden in haar keuken.
Charlie had a heart attack a few hours ago.
Charlie heeft 'n paar uur geleden een hartaanval gehad.
Well, a few hours ago, this was a crime scene, all right?
Een paar uur terug was dit een plaats delict.
A few hours ago we decided to go on this trip.
Enkele uren geleden beslisten we deze tocht te ondernemen.
He was in a car crash a few hours ago.
Hij verongelukte een paar uur geleden.
I saw that guy a few hours ago.
Ik zag die vent 'n paar uur geleden.
This was posted a few hours ago.
Dit werd een paar uur geleden geplaatst.
Remember when i became your boss, like, a few hours ago?
Weet je nog dat ik je baas ben geworden, een paar uur terug.
There was an abduction in dillon a few hours ago. white male in his 40s.
Enkele uren geleden werd opnieuw een blanke veertiger in dillon ontvoerd.
A few hours ago, you were opening my eyes to samaritan.
Een paar uur geleden opende je mijn ogen voor samaritan.
A KGB major walked into our embassy in ankara a few hours ago.
Een KGB majoor liep enkele uren geleden onze ambassade in ankara binnen.
A few hours ago, i would have agreed with you.
Enkele uren geleden zou ik het met je eens geweest zijn.
This happened a few hours ago.
Dit gebeurde een paar uur geleden.
Yeah, a few hours ago.
Ja, een paar uur geleden.
Uh, her mom picked her up a few hours ago.
Haar moeder is haar enkele uren geleden komen oppikken.
Anton's brother, oscar, disappeared a few hours ago.
Oscar leander, antons kleine broertje, verdween enkele uren geleden.
That was taken a few hours ago.
Dat was een paar uur geleden genomen.

Results: 400, Time: 0.0402

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "a few hours ago"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More