A SHIFT IN DUTCH

Translation of A Shift in Dutch

S Synonyms

Results: 407, Time: 0.1404

een verschuiving (153) een dienst (29) een shift (17) een verandering (11) verschuiven (5) een verlegging (5) verplaatst (4) overschakeling (4) verlegd (3) te verschuiven (3)

Examples of using A Shift in a sentence and their translations

Harmonic convergence has caused a shift in the planet's energy.
Harmonische convergentie veroorzaakte een verschuiving in de energie van de planeet.
Here it is rather a shift or settling in the lake.
Hier is het eerder een verschuiving of een verzakking in het meer.
Yes, a shift swap.
Ja, een dienst ruilen.
We require nothing less than a shift to a new way of thinking.
Wat we nodig hebben, is een shift... naar een nieuwe manier van denken.

There's a shift going on within the city administration.
Er is een verschuiving gaande binnen het stadsbestuur.
I'm going to need you to do a shift with jimmy.
Ik wil dat jij een dienst met jimmy draait.
I am the victim of a shift in the space-time continuum.
Ik ben het slachtoffer... van een verschuiving in het ruimte/tijd continuüm.
Renting a shift at allied taxi.
Hij heeft een dienst bij allied taxi.
Doe's this signal a shift in policy since last June?
Betekent dit een verandering van beleid ten opzichte van juni?
Heading out after a shift on the mancini team?
Ga je uit, na een shift bij het mancini team?
Sometimes, a shift in perspective just makes you see what you have lost.
Soms, een verandering van perspectief doet je inzien wat je hebt verloren.
This involves a shift in resources and jobs towards activities with high"knowledge" content.
Hierbij verschuiven middelen en banen naar kennisintensieve activiteiten.
It's just a shift that went bad.
Het is enkel een shift die verkeerd liep.
I know, it's a bit of a shift.
Ik weet het, het is een beetje een verschuiving.
Like a shift with me?
Zoals een dienst met mij?
Have you noticed a shift in the spirit world?
Heb je een verandering opgemerkt in de geestenwereld?
Ed, sam, watch for a shift to suicide.
Ed, sam, let op een verschuiving naar zelfmoord.
Uh, has connor ever missed a shift before?
Heeft connor ooit eerder een shift gemist?
Do not report for a shift until notified.
Meld je niet voor een dienst tot je wordt opgeroepen.
It's not a loss of focus, it's a shift in focus.
Het is geen verlies van focus, het is een verschuiving van de focus.
Do what you say you will do: ensure a shift in spending.
Doen wat je zegt te doen, een shift in de bestedingen.
A shift has happened in me. i can feel it.
Ik voel dat er een verandering in me heeft plaatsgehad.
Chris has got a shift.
Chris heeft een shift.
You have got a shift tonight.
Je hebt een dienst vanavond.
This century there's a shift.
Deze eeuw is er een verschuiving.
So at least they keep it, it's just a shift.
Dus ten minste ze houden, het is gewoon een verschuiving.
I got a shift at the nursing home in the morning.
Ik heb morgenochtend een dienst in het verpleeghuis.
You know, i always seem to need one after a shift.
Dat heb ik altijd nodig na een shift.
Can you come do a shift here at the horace school right now?
Kunt u naar de horace school komen om een shift te doen?

Results: 407, Time: 0.1404

Word by word translation


shift
- dienst shift een verschuiving verschuiven ploeg
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More