A WEEK LATER IN DUTCH

Translation of A Week Later in Dutch

Results: 399, Time: 0.0373

een week later (365) n week later (9)

Examples of using A Week Later in a sentence and their translations

A week later, he was dead.
Een week later was hij dood.
No, i saw him on the street a week later.
Nee, ik zag hem een week later op de straat.
Destroyed in 1830-42 and rebuilt a week later by a man.
Verwoest in 1830-42 en 'n week later heropgebouwd door 'n man.
A week later... max will die too.
Een week later zal max ook doodgaan.

A week later he hanged himself.
En 'n week later hing hij zich op.
And a week later, the hale house burns down.
En een week later brandde het hale huis af.
He retires mysteriously, then dies a week later.
Hij neemt ontslag en 'n week later is ie dood.
And a week later, the kid died!
En een week later ging die jongen dood.
Then a week later, we got our math test back.
Dan, 'n week later kregen we onze wiskundetoets terug.
But a week later, at the morning assembly.
Maar een week later bij de ochtend bijeenkomst.
Changes her mind on Valentine's day and changes it again a week later.
Op valentijnsdag bedacht ze zich, en 'n week later weer.
Until, only a week later, this next transmission.
Tot de volgende uitzending 'n week later.
A week later, he.
Een week later, was.
A week later, i was back home.
Een week later was ik weer thuis.
A week later, zehnder committed suicide, and that's when denning went underground.
Een week later pleegde zehnder zelfmoord en toen dook denning onder.
A week later they found her bloated body in the water.
Een week later vonden ze haar opgezwollen lichaam in het water.
About a week later, uh, i felt my chest tighten up again.
Ongeveer een week later, uh, voelde mijn borstkas weer samentrekken.
A week later, he calls 911 from her murder scene.
Een week later belt hij 911 vanaf haar moordplek.
A week later, her parents split up.
Een week later gingen haar ouders uit elkaar.
They went into administration a week later.
Ze gingen in vereffening een week later.
The request was granted, and, uh, we got married a week later.
Het verzoek is ingewilligd en we zijn een week later getrouwd.
So dito Pirosmani's private plane here, and this was a week later.
Dito pirosmanis privévliegtuig hier en dit was een week later.
The president died two months ago, the vice president a week later.
De president overleed twee maanden geleden, de vice president een week later.
The truck was located a week later in a parking lot near TUS wiped clean.
De truck werd een week laten gesignaleerd in een parkeergarage nabij TUS. schoongemaakt.
I go to the gynecologist like a week later,'cause i felt uncomfortable.
De week nadien ga ik naar de gynecoloog omdat ik mij ongemakkelijk voel.
Sid foreman should have been dancing at his daughter's wedding a week later.
Sid foreman zou een weker later op zijn dochters bruiloft moeten dansen.
Let's meet a week later.
We ontmoeten elkaar over een week weer.
He hanged himself a week later.
N week later heeft-ie zich opgehangen.
Bruising can show up to a week later.
Kneuzingen kunnen een week later nog tevoorschijn komen.
A week later, he did, and she told me that.
En week later viel hij dood, en ze vertelde me dat.

Results: 399, Time: 0.0373

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More