ACCOMPLISH IN DUTCH

Translation of Accomplish in Dutch

S Synonyms

Results: 404, Time: 0.2126

Examples of using Accomplish in a sentence and their translations

You can accomplish what syrran could not.
Jij kunt bereiken wat syrran niet kon.
With these pardons, we can accomplish that and leave london behind.
Met deze amnestie kunnen we dat bereiken, en londen achter ons laten.
But i must accomplish this without him knowing it.
Maar ik moet dit doen zonder hem te kennen.
Ant colonies can accomplish goals far beyond the capabilities of their individual members.
Ant. kolonies kunnen doelen volbrengen ver voorbij de mogelijkheden van hun individuele leden.

I just wanna accomplish what we came here for.
Ik wil gewoon doen waarvoor we hier gekomen zijn.
If you cannot accomplish this, i have men who will.
Als u dit niet kunnen bereiken, heb ik mannen die wil.
If we can't accomplish our mission, billions of people on earth could die.
Als we onze missie niet volbrengen, sterven er miljarden mensen op aarde.
What could you accomplish if you had someone, something like this?
Wat zou u kunnen bereiken als u zo iemand, zo iets had?
I want you to consider... to know all that we might accomplish together. for france.
Denkt u eens aan alle dingen die wij samen zouden kunnen doen voor frankrijk.
I will accomplish your wish... with magnificence.
Ik zal uw wens verwezenlijken... op grootse wijze.
What i could not accomplish in life... i have done in death.
Wat ik niet levend kon voltooien... heb ik tijdens mijn dood gedaan.
If you can accomplish that, it would be splendid.
Als je dat kunt verwezenlijken, zou dat prachtig zijn.
Most people accomplish this part of the climb in 3 to 6 hours.
De meeste mensen volbrengen dit deel van de tocht in drie tot zes uur.
This we accomplish by breaking you.
Dit bereiken we door je te breken.
How do you think they accomplish that?
Ja.- wel, hoe dank je dat ze dat doen?
What do you think you can accomplish, little man?
Wat denk je dat je kan verwezenlijken, mannetje?
Accomplish the internal market for defence and security.
De interne markt voor defensie en veiligheid voltooien.
Without any effort, may they accomplish whatever they set out to do.
Mogen ze zonder inspanning volbrengen wat ze van plan waren te doen.
And how will you accomplish that?
En hoe wil je dat doen?
So they can accomplish anything.
Dus kunnen ze alles bereiken.
Don't worry. i will accomplish our primary objective.
Geen zorgen, ik zal ons hoofddoel uitvoeren.
I have an assignment that only you can accomplish.
Ik heb een opdracht die alleen jij kan uitvoeren.
One bloody mile- you would think they could accomplish that!
Anderhalve verdomde kilometer. dat moeten ze toch kunnen volbrengen!
And how would you accomplish that?
En hoe ga je dat doen?
It's amazing what you can accomplish with proper inspiration.
Het is verbazend wat je kan bereiken met de juiste inspiratie.
I will tell them every day, we must accomplish this.
Ik vertel ze iedere dag dat we dat moeten verwezenlijken.
This is a mission which we have to accomplish.
Dat is een opdracht die wij moeten vervullen.
What's the most important thing you have to accomplish today?
Wat is het belangrijkste dat je vandaag moet doen?
Not influence... accomplish.
Geen invloed, volbrengen.
The only thing you accomplish with smoking is destroying your lungs.
Het enige wat je bereikt met roken is de vernietiging van je longen.

Results: 404, Time: 0.2126

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More