AFGHAN IN DUTCH

Translation of Afghan in Dutch

S Synonyms

Results: 407, Time: 0.0365

Examples of using Afghan in a sentence and their translations

Afghan hound.
Afghaanse windhond.
Subject: afghan uranium production- IAEA inspections.
Betreft: uraniumproduktie in afghanistan- inspectie door de IAEA.
Afghan peasants abducted by the americans.
Afghaanse boeren die de C_BAR_ aheef1 ontvoerd.
Tonight is afghan star. on TV.
Vanavond, komt afghan star op tv.

Afghan national army.
Afghaanse nationaal leger.
The council underlined the importance of afghan ownership and leadership.
De raad onderstreepte het belang van de eigen verantwoordelijkheid en het leiderschap van afghanistan.
Afghan women don't come to the hospital, you see.
Afghaanse vrouwen komen niet in het hospitaal, snap je.
I don't have afghan money how much in dollars?
Ik heb geen afghaans geld. wel dollars.
Beyond it is afghan.
Daarachter ligt afghanistan.
And lima sahar was a finalist in the afghan star singing competition.
Lima sahar was een van de finalisten... in de zangwedstrijd" afghan star.
Every afghan family wanted to watch it.
Elke afghaanse familie wilde het zien.
She's an afghan. she was born here.
Ze is afghaans, ze is hier geboren.
It should focus particularly on afghan ownership and sustainability.
De overeenkomst moet zich met name richten op de eigen inbreng van afghanistan en op duurzaamheid.
In afghanistan, our troops have taken taliban strongholds and trained afghan security forces.
In afghanistan, hebben onze troepen talibaanse bolwerken overmeesterd en trainen ze afghan security forces.
This afghan stuff, is the finest product in the world.
Dit is afghaans spul, het is het beste in de wereld.
Drinking all day. been like that since afghan.
Ik drink de hele dag, sinds afghanistan.
What were you doing in afghan?
Wat deed jij in afghan?
Afghan vet dev in training.
Afghaanse oud-militair in training.
Afghan terrain demands that small teams establish forward operating points.
Afghaans terrein vraagt om kleine, gespecialiseerde teams... die uitkijk-operatiepunten opzetten.
From our afghan allies?
Tegen onze afghaanse bondgenoten?
There's nothing honorable about afghan.
Er is niets eervols aan afghan.
Some lads bring mementos back from afghan.
Ze hebben aandenkens uit afghanistan.
Secondly, a military solution to the afghan imbroglio is not possible.
Ten tweede is er geen militaire oplossing voor de chaos in afghanistan.
First uzbek, then afghan.
Eerst uzbek, dan afghan.
Uncut afghan snow.
Ongesneden afghaanse sneeuw.
Afghan ownership is another code word.
Afghaans eigendomsrecht is een ander sleutelwoord.
That's afghan for meetings, meetings and more meetings.
Dat is afghaans voor vergaderingen en nog meer vergaderingen.
Or there's hundreds of afghan terrorists roaming around L. a.
Of er lopen honderden afghaanse terroristen rond in los angeles.
But I'm pretty sure... you have heard about afghan star, huh?
Maar ik weet wel zeker dat jullie afghan star kennen.
Afghan dirt brown, goat skin blond.
Afghaans smerig bruin... geitenvel blond?

Results: 407, Time: 0.0365

SYNONYMS

S Synonyms of "afghan"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More