AHEAD OF YOU IN DUTCH

Translation of Ahead Of You in Dutch

S Synonyms

Results: 407, Time: 0.0438

voor je (168) voor de boeg (16) voor jullie (10) voor u (8) voor jou (8) ligt nog voor je (4) op je (4)

Examples of using Ahead Of You in a sentence and their translations

Crabtree's way ahead of you, me old mucker.
Crabtree's weg voor je, oude morspot.
Sounds like you got a big day ahead of you.
Je hebt een drukke dag voor de boeg.
But you have your whole life ahead of you.
Maar je hebt je hele leven voor je.
You will have your whole life ahead of you.
Dan heb je nog een heel leven voor je.

You have got a long drive ahead of you.
Je hebt een lange rit voor de boeg.
Ahead of you?
Voor jullie uitlopen?
There are a couple of patients ahead of you.
Er zijn een paar patiënten voor u.
You know, we were here ahead of you.-You're not getting my number.
We waren hier echt voor jullie. -lk hou m'n nummertje.
You have got a lot of life left ahead of you.
Je hebt nog een hoop leven voor je.
Sit down someplace. you got a long ride ahead of you.
Jullie hebben een lange rit voor de boeg.
I believe there's one couple ahead of you.
Ik geloof dat er een koppel voor u is.
Ahead of you a difficult path there is, padawan.
Voor jou een erg moeilijk pad ligt, padawan.
You got your whole lives ahead of you.
Jullie hebben nog een heel leven voor jullie.
You have got a good, healthy, long life ahead of you.
Je hebt 'n lang gezond leven voor je.
You got a lot of work ahead of you.
Je hebt een boel werk voor de boeg.
Our clone work is years ahead of you!
Ons kloonwerk is jaren voor u!
Yes? looks like you have got a busy evening ahead of you.
U hebt een drukke avond voor de boeg.
Uh-oh! looks like somebody got here ahead of you.
Het lijkt erop dat iemand hier voor jullie kwam.
You have got the whole of your life ahead of you.
Je hele leven ligt nog voor je.
A couple hours ahead of you, coop and the doc.
Een paar uur voor jou, coop en de doc.
You got a long day ahead of you.
Je hebt een lange dag voor je.
Your whole career's ahead of you.
Je hele leven ligt nog voor je.
Bravo team, the target is right ahead of you.
Bravo team, het doelwit bevindt zich recht voor jullie.
You have got a long drive ahead of you.
Je hebt nog een lange rit voor de boeg.
You have your whole life ahead of you.
Je hebt nog 'n heel leven voor je.
Now, come on, you have got your whole life ahead of you.
U hebt uw hele leven voor u.
And now you see one very bright star ahead of you.
En nu... zie je een heel heldere ster voor jou.
There are too many challenges ahead of you.
Er liggen te veel uitdagingen op je te wachten.
You have a bright future ahead of you.
Je hebt een glansrijke toekomst voor jou.
Son, you have got your whole life ahead of you.
Zoon, je hebt je hele leven voor je.

Results: 407, Time: 0.0438

See also


i'm ahead of you
ik ben je voor
career ahead of you
een carrière voor je
work ahead of you
een stapel werk voor u een werk voor de boeg werk op jullie
road ahead of you
de weg voor je een weg voor je een weg te gaan
job ahead of you
job liggen voor je in 't verschiet een klus voor je hebt
far ahead of you
ver voor je uit
i'm way ahead of you
ik ben je ver voor
whole future ahead of you
hele toekomst voor je
i'm already ahead of you
ik ben u al voor ik ben je al voor ik heb vooruit gedacht
a great future ahead of you
een mooie toekomst voor je een grote toekomst voor je een goede toekomst voor je 'n prachttoekomst voor je een fantastische toekomst voor je
i'm one step ahead of you
ik ben je een stap voor
whole life is ahead of you
hele leven nog voor u hele leven nog voor je
your entire life ahead of you
je hele leven nog voor je

Word by word translation


ahead
- gang vooruit maar verder voor ons
you
- je jij jou jullie jouw
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More