ARE FAMILY IN DUTCH

Translation of Are Family in Dutch

S Synonyms

Results: 411, Time: 0.0756

Examples of using Are Family in a sentence and their translations

You are family.
Jullie zijn familie.
We're family. you know that.
We zijn een gezin, dat weet je.
We are family and should always take care of each other.
We zijn familie en moeten altijd voor elkaar zorgen.
We're family.

You guys are family, to each other, and to me.
Jullie zijn familie, van elkaar en voor mij.
Well, you're family, and what if they have questions?
Nou, jij bent familie, en wat als ze vragen hebben?
They are family to us.
Ze zijn familie voor ons.
We are family.
We zijn famillie.
We are family, we must support each other.
We zijn familie, we moeten elkaar steunen.
They think you're family. they get you to do something illegal.
Ze denken dat je familie bent en laten je iets illegaals doen.
But you are family until you die.
Maar je bent familie tot je sterft.
We are family, elena.
Wij zijn familie, elena.
If you're family, you can't leave.
Als je familie bent, kun je niet meer weg.
We're family.
Hij is familie.
You're family, gene.
Jij bent familie, gene.
Coming up in here like you're family, like you care.
Hier binnen komen, doen alsof je familie bent, alsof het je niets scheelt.
We are family. do you understand?
Je bent familie, begrijp je?
They're family, snowflake.
Het is familie, sneeuwvlokje.
We are family, olivia.
We zijn familie, olivia.
But you are family, and that counts for something, i guess.
Maar je bent familie, en dat zegt iets, denk ik.
If you really are family, it's the least i can do.
Als je werkelijk familie bent, is dit het minste wat ik kan doen.
We are family, no?
Wij zijn familie, niet?
Yeah, they're family, right?
Het is familie.
They're family.
Het is familie.
Whether you're family or not.
Of je nu familie bent of niet.
You're family, I'm not.
Jij bent familie. ik niet.
We are family here!
We zijn familie hier!
That means you're family, okay?
Dat betekent dat je familie bent, oké?
You're family.
Jij bent familie.

Results: 411, Time: 0.0756

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "are family"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More