AT THE END OF THE DAY IN DUTCH

Translation of At the end of the day in Dutch

Results: 1197, Time: 0.1267

aan het eind van de dag aan het einde van de dag per slot van aan het eind van de middag aan 't eind van de dag aan 't einde van de dag
at the end of the dayend of today
at the end of the afternoonin the late mid-dayin the late afternoon

Examples of using At the end of the day in a sentence and their translations

You call at the end of the day, if you land at the airport.
Je belt per slot van rekening als je landt op het vliegveld.
At the end of the day he wheeled gaily and calmly back to Maastricht.
Aan het eind van de middag fietste hij kalm en gerust naar Maastricht terug.
You can tell your mom the answer at the end of the day.
Vertel je mam 't antwoord aan 't einde van de dag.
But at the end of the day, I still know who I am.
Maar aan 't einde van de dag, wist ik altijd wie ik was.
We will see you at the end of the day.
We zien jullie aan het einde van dag.
At the end of the day, Walt was a millionaire.
Op het eind van de dag was Walt een miljonair.
But it makes me feel better at the end of the day.
Maar aan het einde van de dag voel ik mij er beter door.
Absolutely, at the end of the day.
Absoluut, op 't einde van de dag.
Come and see me at the end of the day.
Kom op einde van de dag naar mij.
Then tell him to come see me at the end of the day.
Zeg dan dat hij aan het einde van de dag naar me toe moet komen.
But at the end of the day, we were never accepted.
Maar op het eind van de dag, waren wij nooit geaccepteerd.
At the end of the day the group was separated in two.
Tegen het einde van de dag werd de groep in tweeën gesplitst.
You will be brought back to La Paz at the end of the day.
Je wordt aan het einde van de dag terug naar La Paz gebracht.
You will have your transportation back La Paz at the end of the day.
Je wordt aan het einde van de dag terug naar La Paz gebracht.
I'm giving my notice at the end of the day.
Ik dien aan het einde van de dag mijn ontslag in.
He gets more confused and paranoid at the end of the day.
Hij raakt meer in de war en paranoide op het eind van de dag.
They flower in the morning and wilt at the end of the day.
Ze bloeien 's ochtends en verwelken tegen de avond.
I will issue a statement on your behalf at the end of the day.
Ik zal een verklaring namens jou uitgeven tegen het einde van de dag.
Pain from osteoarthritis is worse after activity and at the end of the day.
De pijn van osteoartritis is slechter na activiteit en begin de dag.
At the end of the day, Mr President, we should never forget that the financial perspectives
Per slot van rekening mogen wij niet vergeten, mijnheer de Voorzitter, dat de
Environmental associations are, at the end of the day, interest groups like any others, lacking democratic legitimacy and not
Milieuorganisaties zijn per slot van rekening net als andere groeperingen belangengroepen die geen democratisch mandaat
At the end of the day the photographer came, and made that beautiful photo above.
Aan het eind van de middag kwam de fotograaf, die de mooie foto hierboven heeft gemaakt.
At the end of the day, Mr President, the directive as it stands, its current scope
Per slot van rekening, mijnheer de Voorzitter, de richtlijn zoals ze is met
You can have it back at the end of the day...-... if you learn to behave!
Je krijgt 'm aan 't eind van de dag terug, als je je gedraagt!
At the end of the day we go for a drink at a nice terrace.
Aan het eind van de middag zoeken we een ander terrasje op om wat te drinken.
At the end of the day... they finally came to see me with the pictures.
Aan 't eind van de dag... kwamen ze eindelijk bij mij met de foto's.
But at the end of the day, with his big baller drug-dealing ties and his ball-less leg-humping dog.
Maar aan 't einde van de dag met z'n dikke nek en banden tot drugshandel... en z'n balloze springende hond.
At the end of the day, the groups have the opportunity to pitch their best idea
Aan het eind van de middag krijgen de groepen de kans om hun beste idee te
At the end of the day, this issue will decisively affect some 20% of jobs in the European Union.
Per slot van rekening is 20 procent van de arbeidsplaatsen in de Europese
I'm sure you might fight over the dishes but at the end of the day... at least you're going to be together.
Misschien soms wat ruzie, maar aan 't einde van de dag... zijn jullie bij elkaar.

Results: 1197, Time: 0.1267