BEEN KILLED IN DUTCH

Translation of Been Killed in Dutch

S Synonyms

Results: 399, Time: 0.1244

is vermoord (40) dood zijn (18) werd gedood (7) zijn omgekomen (6) gedood (8) worden vermoord (2) wel dood (7) gesneuveld zijn (5) gedood werden (2) stervend zijn (1) is overleden (2)

Examples of using Been Killed in a sentence and their translations

Rosario's been killed.
Rosario is vermoord.
Teddy's been killed.
Teddy is vermoord.
We could have been killed!
We konden dood zijn!
I been killed by a lot of people.
Ik werd gedood door heel veel mensen.

The fact that you two haven't been killed yet astonishes me.
Het feit dat jullie nog niet dood zijn, doet me versteld staan.
Luc's been killed.
Luc is vermoord.
Taylor's been killed.
Taylor is vermoord.
Dozens have been killed, and they couldn't even prevent an attack on themselves.
Tientallen mensen zijn omgekomen, en CTU zelf is aangevallen.
Holger karleen has been killed.
Karlsen werd gedood.
Otherwise, you would have been killed.
Anders zou je nu dood zijn.
Ruggero Buffoni's been killed, and freddo returned to rome without you.
Ruggiero buffoni is vermoord. en freddo is naar rome gekomen, zonder u.
My best friend had been killed and my girlfriend had just aborted my baby.
Mijn beste vriend werd gedood en mijn vriendin heeft mijn baby geaborteerd.
Ten of my men have just been killed.
Er zijn zojuist tien van mijn mensen gedood.
They said he would been killed back in a training exercise in'95.
Hij zou in'95 zijn omgekomen bij een oefening.
I could have been killed!
Ik kon wel dood zijn!
We could have all been killed.
We konden allemaal dood zijn.
You could have been killed.
Je kon wel worden vermoord.
His brother has been killed.
Ze hebben zijn broer gedood.
A fellow officer has been killed.
Een collega-agent werd gedood.
Bella's been killed.
Bella is vermoord.
Dad! you could have been killed. what were you thinking?
Je had wel dood kunnen zijn.
Kim and i could have been killed!
Kim en ik konden wel dood zijn!
I heard you had been killed by the tayichi'ut.
Ik heb gehoord dat jij werd gedood door de tayichi'uts.
It is estimated that since 1987, two million children have been killed in armed conflict.
Sinds 1987 zijn naar schatting 2.000.000 kinderen gedood in gewapende conflicten.
You could have been killed.
Je had kunnen worden vermoord.
Somebody's been killed.
Iemand is vermoord.
Ortega's been killed.
Ortega is vermoord.
You could have been killed. you mad, impetuous, romantic darling.
Je had wel dood kunnen zijn, dwaze romanticus.
Your husband's been killed in a car crash in south america.
Uw man is overleden.' auto-ongeluk, in zuid-amerika.
Yeah, but he could have been killed!
Hij had kunnen dood zijn.

Results: 399, Time: 0.1244

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Been killed" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More