CHATTER IN DUTCH

Translation of Chatter in Dutch

S Synonyms

Results: 394, Time: 0.1041

gebabbel (18) het geklets (5) gekwebbel (4) gewauwel (4) gechat (3) chats (3) geleuter (3) gepraat (27) geruchten (32) geklets (23) gesprekken (10) de geruchten (12) gekletst (7) gehoord (4) chatter (46)

Examples of using Chatter in a sentence and their translations

Police radio chatter They're still in there.
Politie radio chatter ze zitten er nog steeds in.
There's been a lot of chatter that Mangosta's on the island.
Er wordt gepraat dat mangosta op het eiland zit.
Chatter stops.
Chatter stopt.
There's been chatter about an impending terror attack near where jake is.
Er zijn, geruchten over een nakende terreuraanslag waar jake zich bevindt.

Indistinct chatter, music playing.
Onduidelijk chatter, muziek.
There's been some chatter at the mosque recently.
Er is nogal wat gepraat in de moskee de laatste tijd.
Chatter- music playing.
Chatter- muziek.
If there's chatter, he would know it.
Als er gepraat wordt, weet hij het.
There's chatter he's cooking something up for the russian-nato summit in prague.
Er gaan geruchten dat hij iets voorbereidt voor de rusland-navo top in praag.
Okay, what's with all the chatter in my head?
Wat is al dat geklets in mijn hoofd?
Let that sit chatter.
Laat dat geklets maar zitten.
There is, however, a lot of chatter about our james.
Er wordt echter veel gepraat over onze james.
Intelligence chatter mentioned something about terror groups with sarin.
Inlichtingendienst geruchten hebben het over terreurgroepen met sarin gas.
His code name came up in chatter, but the details are sketchy.
Zijn codenaam kwam in chatter, maar de details zijn schetsmatig.
They picked up chatter regarding Royce's summit tomorrow in DC.
Ze pikten gebabbel op, over de topontmoeting hier in washingtonDC.
Well, it's just chatter at the moment, but it.
Nou, het is gewoon geklets op dit moment, maar het.
It mined for patterns in the chatter saw things we didn't.
Hij zocht patronen in gesprekken, zag dingen die wij niet zagen.
Radio chatter, pinging.
Radio chatter, pingen.
Chatter on the police radio.
Gebabbel via de politie radio.
That's enough chatter.
Genoeg gepraat.
Russian intelligence picked up chatter about an attack on russian citizens in the united states.
Russische geheime dienst heeft geruchten opgepakt over een aanval op russische burgers.
No one heard any chatter about the attack, before or after.
Niemand hoorde geruchten over een aanval, voor of na.
His chatter is distracting.
Zijn gebabbel is storend.
I'm picking up a lot of high-level chatter.
Ik vang veel gepraat op.
Yeah. the chatter went through the roof.
De geruchten rezen de pan uit.
Indistinct chatter overlapping.
Onduidelijke chatter overlappende.
We have picked up radio chatter from over a dozen boats in the area.
We pikten veel gesprekken via de radio op van boten in het gebied.
Some chatter has come to our attention regarding that name.
Wat geklets heeft onze aandacht, aangaande die naam.
Well, it's just business chatter.
Nou, het is maar zakelijk gepraat.
Look. from listening to chatter, collins diagramed this exactly.
Luister, door naar gesprekken te luisteren, heeft collins dit precies uitgetekend.

Results: 394, Time: 0.1041

SEE ALSO

See also


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More