CLASSMATES IN DUTCH

Translation of Classmates in Dutch

S Synonyms

Results: 394, Time: 0.0706

Examples of using Classmates in a sentence and their translations

Although my classmates thought i hit her on purpose.
Alhoewel mijn klasgenoten dachten dat ik haar opzettelijk had geslagen.
He impressed his classmates and began to play the piano and the organ.
Hij maakte indruk op zijn klasgenoten en begon piano en orgel te spelen.
We certainly don't interrupt our classmates.
Onze medestudenten onderbreken we niet.
Clara and her classmates were working on a project about gravitational pull.
Clara en haar klasgenoten werkten aan een project rond zwaartekracht.

I did not come to medical school to murder my classmates!
Ik ging niet medicijnen studeren om m'n studiegenoten te vermoorden!
Do you think this behavior is fair to your teacher and classmates?
Denk je dat dit gedrag eerlijk is tegenover de leraar en je medestudenten?
Parents, classmates, teachers.
Ouders, klasgenoten, leraren.
She grabbed one of her classmates and threw her to the ground.
Ze pakte haar klasgenoot en gooide haar op de grond.
What do we know about Ilario's classmates?
Wat weten we van llario's medestudenten?
And every one of your classmates would give his or her eyeteeth for this job.
En iedere klasgenoot van jou zou alles geven voor deze baan.
His classmates didn't ask.
Zijn klasgenoten vroegen het niet.
Bryan and jason were classmates.
Bryan en jason waren klasgenoten.
So... meet your new classmates.
Dus, ontmoet jullie nieuwe klasgenoten.
Actually, i believe you two were classmates.
Eigenlijk, ik denk dat jullie twee klasgenoten waren.
All the drowning victims were classmates.
Al de verdronken slachtoffers waren klasgenoten.
I was robbed of all the rituals that my classmates enjoyed.
Ik werd ontnomen van al de rituelen die mijn klasgenoten genoten.
Get a jump on your future classmates.
Krijg een voorsprong op je toekomstige klasgenoten.
And a beach full of classmates.
En een strand vol klasgenoten.
A day on the"Corina" with your classmates.
Een dag op de" corina" met je klasgenoten.
Those were my classmates at juilliard.
Dat waren m'n klasgenoten bij juilliard.
Where one of your classmates committed suicide?
Waar één van je klasgenoten zelfmoord pleegde?
Um, they're my classmates.
Um, het zijn m'n klasgenoten.
You must forget your old address, your school, your classmates.
Je moet oude adres vergeten, je school, je klasgenoten.
One of our classmates killed themself.
Een van onze klasgenoten doodde zichzelf.
The headmistress olivia mckey and i were--we were classmates.
De directrice olivia mckey en ik waren klasgenoten.
Those are his classmates.
Dat zijn z'n klasgenoten.
If we were classmates, you know my wife.
Als wij klasgenoten waren, dan ken je mijn vrouw ook.
Her classmates, their parents.
Haar klasgenoten, hun ouders.
Mum, one of my classmates has the best mao badge.
Iemand in m'n klas heeft een prachtig mao-speldje.
I'm looking for his classmates for a surprise.
Ik zoek zijn maten, voor een verrassing.

Results: 394, Time: 0.0706

SEE ALSO

See also


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More