CLOSER TOGETHER IN DUTCH

Translation of Closer Together in Dutch

S Synonyms

Results: 393, Time: 0.0873

dichter bij elkaar (175) nader elkaar (66) dichterbij elkaar (8) de toenadering (7) nauwer samen (4) hechter (4) beter elkaar (3)

Examples of using Closer Together in a sentence and their translations

Closer together.
Dichter bij elkaar.
Sex doesn't necessarily bring people closer together.
Seks hoeft mensen niet dichter bij elkaar te brengen.
So we could come closer together.
Zodat we dichter bij elkaar konden komen.
I thought it would bring us closer together.
Ik dacht dat het ons dichterbij elkaar zou brengen.

This meant they must have been closer together in the past.
Dit betekent dat ze in het verleden dichterbij elkaar moeten zijn geweest.
Bringing them closer together and forming a liquid.
Ze komen dichter bij elkaar en vormen een vloeistof.
Perhaps our shared tragedies will... bring us closer together.
Misschien zal onze gedeelde drama's ons hechter brengen.
They're far closer together than that.
Ze zitten nog veel dichter bij elkaar dan dat.
That just drew us closer together.
Dat maakte ons hechter.
Sometimes tragedy brings people closer together.
Soms brengen tragedies mensen dichter bij elkaar.
And i want us to find the things that draw us closer together.
Ik wil dat we dingen vinden die ons hechter zullen maken.
More people are building houses now, closer together.
Meer mensen bouwen huizen, en dichter bij elkaar.
But in a funny way, it's brought us closer together.
Maar we zijn nu wel hechter.
You know, sometimes a tragedy can bring people closer together.
Je weet wel, soms kan een tragedie mensen dichter bij elkaar brengen.
Maybe it will bring you closer together.
Misschien brengt 't jullie dichter bij elkaar.
These machines will bring us closer together.
Deze machines brengen ons dichter bij elkaar.
That would bring us even closer together.
Dat brengt ons nog dichter bij elkaar.
That will bring asia and europe closer together.
Dat brengt azië en europa dichter bij elkaar.
Stand closer together.
Sta dichter bij elkaar.
Have everyone stand closer together.
Iedereen dicht bij elkaar staan.
Uh, a little closer together.
Beetje dichter bij elkaar.
Animal claws would be closer together, right?
Dierenpoten zouden dichter bij elkaar moeten staan, toch?
Move them closer together.
Dichter bij elkaar.
And now! move it closer together.
En nu dichter bij elkaar.
A little closer together, please.
Een beetje dichter bij elkaar.
Get closer together.
Ga korter bijeen staan.
Get closer together.
Een beetje dichter bij elkaar.

Results: 393, Time: 0.0873

See also


people closer together
mensen dichter bij elkaar
positions closer together
de standpunten dichter bij elkaar de standpunten nader elkaar
get closer together
dichter bij elkaar
you closer together
jullie dichter bij elkaar u dichter bij elkaar je dat dichter bij elkaar
countries closer together
landen nauwer elkaar de landen dichter bij elkaar de landen beter elkaar
come closer together
dichter bij elkaar komen
closer together at
dichter bij elkaar dichter samen bij
moved closer together
dichter bij elkaar dichter naar elkaar
a little closer together
een beetje dichter bij elkaar
european citizens closer together
de europese burgers dichter bij elkaar een toenadering de europese burgers europese burgers nader elkaar
our economies closer together
onze economieën nauwer elkaar onze economieën dichter bij elkaar
bringing them closer together
ze komen dichter bij elkaar door ze dichter bij elkaar brengt ze nader elkaar
be brought closer together
nader elkaar worden gebracht nader tot elkaar
will bring us closer together
zullen ons dichter bij elkaar ons dichter bij elkaar zal brengen
to bring people closer together
de mensen dichter bij elkaar worden gebracht de mensen bij elkaar te brengen mensen dichter bij elkaar brengt

Word by word translation


closer
- dichterbij dichter nauwere nader beter
together
- samen bij elkaar tezamen gezamenlijk bijeen
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More