CONFISCATED IN DUTCH

Translation of Confiscated in Dutch

S Synonyms

Results: 391, Time: 0.0579

Examples of using Confiscated in a sentence and their translations

It's been confiscated for the duration of your stay.
Het is in beslag genomen voor de duurtijd van uw verblijf.
It was confiscated after the arrival.
Het is geconfisqueerd na de aankomst.
These were confiscated by the police.
Deze werden in beslag genomen door de politie.
I didn't know she would be confiscated.
Ik wist niet dat ze geconfisceerd zou worden.

If you lose it, if it is confiscated, you will never make it out of russia.
Als het wordt geconfisqueerd, kom je nooit uit rusland.
Between cash that was confiscated from crime scenes.
Tussen geld dat was in beslag genomen van misdaadlocaties.
Those were mostly confiscated automatic weapons.
Dat waren voornamelijk in beslag genomen automatische wapens.
Confiscated, along with most of our cash.
Inbeslaggenomen, net zoals het meeste geld.
Soluble contaminants confiscated.
Besmettingswapens geconfisceerd.
Well, if i had just confiscated them, would you have minded?
Als ik ze geconfisqueerd had, had je dat erg gevonden?
The mushrooms that they confiscated were a recreational drug.
De paddestoelen die ze in beslag namen, waren een recreatieve drug.
PC plod confiscated the rest.
Agent plod heeft de rest inbeslaggenomen.
Would half a bottle of confiscated water cheer you up?
Zou een halve fles geconfisqueerd water je opbeuren?
Any bags left unattended will be confiscated by airport personnel.
Onbewaakte tassen worden in beslag genomen... door het luchthavenpersoneel.
Hey, you guys, this laptop you confiscated from his club.
Jongens, deze laptop die jullie in beslag namen bij zijn club.
Confiscated personal effects.
In beslag genomen persoonlijke bezittingen.
No, what i requested was confiscated by your mindless government lackeys.
Nee, wat ik wil, is door jullie hersenloze regeringslakeien geconfisqueerd.
This is the place your father stores all the goodies he's confiscated.
Hier slaat je vader zijn geconfisqueerde spullen op.
The $100,000 in cash you confiscated from the waldorf savings loan.
De 100.000 dollar aan contanten die je in beslag nam bij de" waldorf savings loan.
Unfortunately, most of the blow we confiscated ended up in my nose.
Helaas belandde de meeste coke die we in beslag namen in mijn neus.
Wasn't this house confiscated by the tax authorities?
Dit huis is toch in beslag genomen door de belastingdienst?
The matter of application and restitution of confiscated funds.
De kwestie van de herbestemming en teruggave van geconfisqueerde middelen.
I can't tell you offhand how many and what kind of weapons we have confiscated.
Ik weet niet hoeveel... wapens we hebben geconfisqueerd.
I did, before edward confiscated it.
Gehad, voordat edward hem in beslag nam.
Okay, but you confiscated my credit card, which was totally unfair.
Juist, maar jij confisqueerde mijn kredietkaart, wat totaal oneerlijk was.
If this is confiscated ammo, this can answer some prayers.
Als dit in beslag genomen munitie is, kan dit enkele gebeden beantwoorden.
He is banished to cyzicus and his estates are confiscated.
Hij wordt verbannen naar cyzicus en zijn eigendommen worden geconfisqueerd.
A contact gave it to me before the fbi confiscated it.
Een contactpersoon gaf dit aan mij, voordat de FBI het in beslag nam.
Confiscated by my parents and heroically rescued by me.
Door mijn ouders in beslag genomen en heroïsch door mij gered.
You want it confiscated?
Wil je dat we 't in beslag nemen?

Results: 391, Time: 0.0579

SEE ALSO

See also


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More