CRABS IN DUTCH

Translation of Crabs in Dutch

S Synonyms

Results: 397, Time: 0.072

Examples of using Crabs in a sentence and their translations

Crabs and freshwater crayfish: ex b other.
Krabben en rivierkreeften: ex b andere.
The crabs have no defence.
De krabben hebben geen verweer.
Crabs and freshwater crayfish.
Krabben en rivierkreeften.
Not the crabs.
Niet de krabben.

You don't get crabs on your arms.
Schaamluis krijg je niet op je armen.
Will you be serving crabs at the reception?
Serveer je krabben op de receptie?
Is the crabs thing still part of your contract?
Staat dat schaamluis gedoe nog steeds in je contract?
Better lice than crabs.
Beter luizen dan platjes, toch?
So, the crabs... i cook them?
Dus, de krabben... moet ik ze koken?
We know dream crabs are still on earth.
We weten dat de droom krabben nog steeds op aarde zijn.
Mr. crabs is an option.
Crabs is een optie.
We're going to go early because the crabs come at sunset.
We vertrekken vroeg. de krabben komen bij zonsondergang.
Like crabs in a bucket, black or white.
Net krabben in 'n emmer. zwart of wit.
Those are my crabs on his balls.
Dat waren mijn platjes op zijn ballen.
But crabs?
Maar schaamluis?
Crabs have good eyesight and can move fast.
Krabben hebben een goed zicht en kunnen snel bewegen.
And i call dibs on not getting crabs from the couch.
En ik leg beslag op het niet krijgen van platluizen op die bank.
Sugar gave me crabs during_BAR_ a platonic night of frustration.
Sugar heeft me schaamluis gegeven tijdens een platonische nacht vol frustratie.
The crabs did it for me.
De krabben deden dat voor me.
I mean, there's tubeworms and pompeiis and spider crabs.
Ik bedoel, er zitten hier tube worms, pompeiis, en spider crabs.
You got crabs, eh.
Heb je platjes?
Maybe it has something to do with crabs.
Misschien heeft het te maken met' crabs.
I don't have crabs.
Ik heb geen platluizen.
I did not give you crabs.
Ik gaf jou geen platjes.
Yes, it does. good. because we pick the crabs on your credit card.
Mooi, want we hebben de krab met jouw credit card gehaald.
They're crabs, stella.
Het is schaamluis, stella.
Finding crabs is not difficult.
Krabben vinden is niet moeilijk.
Probably run you about... 2,000 crabs.
Het kost 2000 crabs.
Check on the crabs, bob.
Kijk even naar de krabben, bob.

Results: 397, Time: 0.072

See also


spider crabs
spinkrabben de spinkrab spider crabs
red crabs
rode krabben
land crabs
landkrabben
you crabs
je platjes je schaamluis je krabben jou schaamluizen
blue crabs
blauwe krabben
little crabs
kleine krabjes
crabs can
de kreeften kan kunnen de krabben
crabs do
de krabben doen
i have crabs
ik heb platjes
gave me crabs
gaf me schaamluis heeft me schaamluis gegeven me platjes heeft gegeven ik nu schaamluis me schaamluizen gegeven hebt
shrimps and crabs
garnalen en krabben
you have crabs
je platjes hebt je hebt schaamluis
it was crabs
waren het krabben dat 't schaamluis was

S Synonyms of "crabs"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More