DEFINITELY HAS IN DUTCH

Translation of Definitely Has in Dutch

S Synonyms

Results: 41, Time: 0.0595

heeft zeker (22) heeft duidelijk (6)

Examples of using Definitely Has in a sentence and their translations

God definitely has a master plan.
God heeft zeker een' masterplan.
So he definitely has someone in his cross hairs.
Hij heeft duidelijk iemand op 't oog.
Yeah, it definitely has cameras and it's padlocked.
Ja, het heeft zeker camera's en er zit een hangslot op.
It definitely has two tramp stamps underneath that dress, for sure.
Ze heeft zeker twee... tramp stamps onder die jurk, zeker.

She definitely has a vivid imagination.
Ze heeft duidelijk een levendige fantasie.
He definitely has a thing about mothers.
Hij heeft zeker iets met moeders.
She definitely has your eyes.
Ze heeft duidelijk jouw ogen.
Well, the unsub definitely has his own mode of transportation.
De dader heeft duidelijk zijn eigen transport.
This creep definitely has a type.
Deze griezel heeft zeker een type.
Well, mildew definitely has a type.
Nou, mildew heeft zeker een type.
But being the starting quarterback on a juggernaut offense definitely has its perks.
Maar de basis quarterback zijn bij een sterke aanval heeft duidelijk zijn voordelen.
Oh, this place definitely has its creepy spots.
Dit huis heeft zeker zijn enge plekken.
It definitely has a very colorful history.
Het heeft zeker een kleurrijk verleden.
Jordan definitely has a type.
Jordan heeft zeker smaak.
He definitely has the connections.
Hij heeft zeker de connecties.
But he definitely has motive.
Maar hij heeft zeker een motief.
But it definitely has saiyan blood.
Maar het heeft zeker saiyan bloed.
Nathan definitely has a copy.- yeah.
Nathan heeft zeker een kopie.
And he definitely has a thing for her, but i.
En hij heeft zeker een zwak voor haar, maar ik.
If this is the same unsub, he definitely has a type.
Als dit dezelfde dader is, hij heeft zeker een type.
Admit it, jack, being a woman definitely has its assets.
Geef toe, jack, een vrouw zijn heeft zeker haar voordelen.
Not exactly my flavor, but definitely has appeal.
Niet echt mijn smaak, maar heeft zeker potentie.
Now you got this. this girl definitely has a grudge against police officers.
Dat meisje heeft zeker een wrok tegen agenten.
Our killer definitely has a type.
Onze moordenaar heeft zeker een type.
Definitely has a stronger blade than a playing card.
Het is zeker sterker dan een speelkaart.
Well, our unsub definitely has a type.
Onze dader heeft zeker een type.
Yeah, mrs. mays definitely has obsessive-compulsive disorder.
Mrs mays heeft wel 'n dwangmatige stoornis.
He definitely has a lady in his basement, but.
Hij heeft zeker weten wel een vrouw in zijn kelder, maar.
Definitely has social interaction issues.
Heeft beslist problemen met sociale interactie.
Yeah, it definitely has its advantages.- ha-ha-ha.
Dat heeft inderdaad z'n voordelen.

Results: 41, Time: 0.0595

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "definitely has"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More