DEFROST IN DUTCH

Translation of Defrost in Dutch

S Synonyms

Results: 41, Time: 0.0424

ontdooien (29) ontdooi (3)

Examples of using Defrost in a sentence and their translations

Defrost them with my microwave app.
Ontdooien met mijn magnetron app.
Defrost a little veal to go with my capers. for a nice picada.
Wat kalfsvlees ontdooien voor bij m'n kappertjes... voor een lekkere piccata?
I will defrost the car for you.
Ik ontdooi de auto vast voor je.
You will defrost, drain, and surrender that ball.
Je zal ontdooien, draineren, en die bal overgeven.

Well, defrost him.
Nou, ontdooi hem.
If i know when you're coming, i will defrost an extra.
Als ik weet wanneer je komt, ontdooi ik er één extra.
Looks like you would have to defrost her first.
Je zult haar eerst moeten ontdooien.
I will probably just defrost some swansons.
Ik zal waarschijnlijk alleen maar swansons ontdooien.
I can defrost this roast.
Ik kan dit vlees ontdooien.
Yeah? i got 50 bucks that says i can defrost her.
Ik wed om 50 dollar dat ik haar wel kan ontdooien.
She hadda defrost the refrigerator.
Ja. ze moest de de koelkast ontdooien.
I can't even defrost.
Ik kan zelfs niks ontdooien.
Yeah. I'm gonna defrost the porterhouses.
Ik ga de steaks ontdooien.
Well, i can defrost.
Ik kan ontdooien.
I can't even defrost stuff in the microwave.
Ik kan zelfs geen dingen ontdooien in een magnetron.
Let's defrost the bitch.
Laten we de teef ontdooien.
To do that, you're going to have to defrost him first, right?
Daarvoor moet je hem eerst ontdooien, niet?
But just in case, i will defrost a failure ham.
Maar voor het geval dat, zal ik een troostham ontdooien.
Oh, I'm gonna defrost some chicken.
Ik ga wat kip ontdooien.
Well, what do we do now, defrost him?
Wel, wat gaan we nu doen, hem ontdooien?
I will defrost that pea soup.
Ik zal die erwtensoep ontdooien.
Actually, the steak didn't defrost in time so it's mostly kidney.
De biefstuk was niet op tijd ontdooid, dus het zijn voornamelijk niertjes.
MTV? did they just defrost you?
Hebben ze je net ontdooid of zo?
Defrost two bags of breast milk in the microwave for three minutes.
Ontdooi twee zakken moedermelk drie minuten in de magnetron.
Defrost two bags.
Ontdooi twee zakken.
If those stem cells defrost, they're gonna be useless.
Als die stamcellen zijn ondooit, zijn ze waardeloos.
Defrost sequence... underway.
Ontdooi sequentie... aan de gang.
Pop that little bitch in the particle wave for two minutes on defrost she will be running around the room.
Steek dat kleine kreng in de partikel-golfoven voor twee minuten op ontdooien en ze zal hier rond de kamer lopen.
It's a bit difficult now but i will defrost you when things get better.
Nu is 't een beetje moeilijk, maar als het beter gaat, zal ik je weer ontdooien.

Results: 41, Time: 0.0424

SYNONYMS
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More