DELEGATION WHICH IN DUTCH

Translation of Delegation Which in Dutch

Results: 41, Time: 0.0353

Examples of using Delegation Which in a sentence and their translations

It is a delegation which has converted itself into the transatlantic Legislators' dialogue.
Het is een delegatie die zichzelf heeft omgedoopt tot de transatlantische legislators' dialogue.
Mr president, i was part of the delegation which visited washington last week.
Mijnheer de voorzitter, ik behoorde tot de delegatie die vorige week in washington was.
Mrs cassanmagnago cerretti.-(IT) mr president, ladies and gentlemen, the delegation which visited madagascar on behalf of the corhmittee on develop
Mevrouw cassanmagnago cerretti.-( IT) mijn heer de voorzitter, waarde collega's, de delegatie die namens de commissie voor ontwikkeling en samen werking naar
Yesterday the delegation which i chair met and discussed a report drawn up by our fellow members who had
Gisteren heeft de delegatie die ik voorzit een vergadering gehouden, en we hebben daarbij de gelegenheid gehad een verslag te

Thank heaven, the commission is prepared to follow up the discoveries of the delegation which was in bosnia, so that finally the financial aid is reaching its target.
Gelukkig is de commissie bereid gevolg te geven aan de bevindingen van de delegatie die in bosnië was, zodat de financiële hulp eindelijk op de bestemming gaat aankomen.
Mr president, as deputy chairman of the delegation which has just sat on this subject, and as a rapporteur
Mijnheer de voorzitter, als plaatsvervangend voorzitter van de delegatie die zojuist over dit vraagstuk heeft vergaderd, en als jarenlang rapporteur
The delegation which holds the chair of the commission at the time of the entry into force of the
De delegatie die het voorzitterschap van de commissie uitoefent ten tijde van de inwerkingtreding van dè aanvullende overeenkomst blijft dit
presidency may cede the chair of the mixed committee to the delegation which will hold the next council presidency.
kan het voorzitterschap van het gemengd comité overdragen aan de delegatie die het volgende voorzitterschap van de raad zal uitoefenen.
events in timor it is absolutely necessary that the delegation which goes there should be fully equipped and that our
gebeurtenissen in timor, moet het buiten kijf staan dat de delegatie die daar naar toe gaat en dus ook onze portugese
I would like to extend a warm welcome to the south african delegation which is here to take part in the 14th inter-parliamentary
De delegatie, die ik van hartelijk welkom heet, is hier om deel te nemen aan de 14e interparlementaire vergadering van
Our joint resolution calls for the establishment of an ad-hoc parliamentary delegation which will be able to engage in a dialogue, both
In onze gezamenlijke resolutie verzoeken wij om instelling van een parlementaire ad hoc delegatie die zowel hier als in algerije een dialoog op gang
Our joint resolution calls for the establishment of an ad-hoc parliamentary delegation which will be able to engage in a dialogue, both
In onze gezamenlijke resolutie verzoeken wij om instelling van een parlementaire ad hoc delegatie die zowel hier als in algerije een dialoog op gang
the cambodian people represented at the united nations by a delegation which represents the cambodian people as a whole.
wens, het cambodjaanse volk bij de ver­enigde naties vertegenwoordigd te zien door een delegatie die het gehele cambodjaanse volk vertegenwoordigt.
The delegation which visited romania last week within the framework of the joint committee was able to observe the
De delegatie die vorige week in het kader van de gemengde commissie naar roemenië gereisd is, heeft immers kunnen vaststellen
Mr president, i speak as chair of the delegation which covers pakistan, and i must say that some real
EN mijnheer de voorzitter, ik voer het woord als voorzitter van de delegatie die verantwoordelijk is voor pakistan, en ik moet zeggen dat
january constituted, both for the presidency and for the delegation which is now in charge of the presidency, a vital commitment.
het europees parlement houdt voor het voorzitterschap en voor de delegatie die momenteel met het voorzitter schap belast is, een wezenlijke verbintenis in.
The european parliament delegation which visited kurdistan recently was able to make an assessment of the immediate needs of
De delegatie van het europees parlement heeft onlangs koerdistan bezocht om zich op de hoogte te stellen van de

Results: 41, Time: 0.0353

Word by word translation


delegation
- de delegatie delegeren de afvaardiging de delegaties gedelegeerd
which
- welke waarop welk welks welker

"Delegation which" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More