DESPAIRED IN DUTCH

Translation of Despaired in Dutch

Results: 41, Time: 0.0495

Examples of using Despaired in a sentence and their translations

This day the unbelievers have fully despaired of your religion.
Op deze dag wanhopen degenen die ongelovig zijn aan( de bestrijding van) jullie godsdienst.
Two days ago i despaired of recovering even my name.
Twee dagen geleden wanhoopte ik of ik zelfs mijn naam nog wel kon terugkrijgen.
He would have despaired to see his daughters.
Hij zou wanhopig zijn om zijn dochters te zien.
She despaired when she learned that... revenge was not enough.
Ze wanhoopte toen ze leerde dat... wraak alleen niet genoeg was.

France was despaired.
Frankrijk was wanhopig.
Like the mythical hero, i never despaired.
Net als de mythische held wanhoopte ik nooit.
And the fisherman, he despaired.
En de visser, hij is wanhopig.
This day the unbelievers have fully despaired of your religion.
Heden wanhopen zij die aan jullie godsdienst geen geloof hechten.
Those who deny the truth have this day despaired of ever harming your religion.
Heden wanhopen zij die aan jullie godsdienst geen geloof hechten.
Those who disbelieve have this day despaired of your religion.
Heden wanhopen zij die aan jullie godsdienst geen geloof hechten.
To have despaired and recovered hope.
Te wanhopen en weer hoop te krijgen.
Surely they have despaired of the hereafter even as have despaired the entombed of the infidels. s.
Waarlijk, zij wanhopen aan het hiernamaals, zoals de ongelovigen wanhopen aan( de opwekking van) de bewoners van de graven.
Labillardière despaired at the loss of three years' painstaking work, but he had an ally in joseph banks,
Labillardière wanhoopte na het verlies van drie jaar nauwgezette arbeid maar hij had een bondgenoot in joseph banks,
Those who deny God's revelations and the meeting with him-- it is they who have despaired of my mercy.
Zij die ongelovig zijn aan gods tekenen en aan de ontmoeting met hem, zij zijn het die aan mijn barmhartigheid wanhopen.
Those who disbelieved in God's signs and his encounter-these have despaired of my mercy.
Zij die ongelovig zijn aan gods tekenen en aan de ontmoeting met hem, zij zijn het die aan mijn barmhartigheid wanhopen.
And when at length our messengers despaired and reckoned that they would be belied, our help came down to them, saving whom we pleased.
Totdat de boodschappers wanhoopten en dachten dat zij werden geloochend, toen kwam onze hulp tot hen. en wij redden wie wij wilden.
It is he who sends down rain for them after they despaired, and he unfolds his mercy. he is the guardian, the praised.
En hij is degene die de regen neerzendt nadat zij wanhoopten, en hij verspreidt zijn barmhartigheid, en hij is de beschermheer, de geprezene.
This day those who disbelieve have despaired of[defeating] your religion; so fear them not, but fear me.
Heden wanhopen zij die aan jullie godsdienst geen geloof hechten. vreest hen niet, maar vreest mij.
Today the unbelievers have despaired of your religion; therefore fear them not, but fear you me.
Heden wanhopen zij die aan jullie godsdienst geen geloof hechten. vreest hen niet, maar vreest mij.
For days, we have despaired about the fate of the people who are trapped in the north.
Gedurende deze dagen hadden we wanhoop over mensen die vast zaten in het noorden.
To- day those who disbelieve have despaired of your religion; wherefore fear them not, and fear me.
Heden wanhopen zij die aan jullie godsdienst geen geloof hechten. vreest hen niet, maar vreest mij.
Today, those who disbelieve have despaired of your religion, so do not fear them, but fear me.
Heden wanhopen zij die aan jullie godsdienst geen geloof hechten. vreest hen niet, maar vreest mij.
It is he who sends down rain for them after they despaired, and he unfolds his mercy. he is the guardian, the praised.
Hij is het die de regen laat neerdalen nadat zij de hoop hadden opgegeven en hij spreidt zijn barmhartigheid uit; hij is de beschermheer, de lofwaardige.
This day have those who disbelieve despaired of your religion, so fear them not, and fear me.
Heden wanhopen zij die aan jullie godsdienst geen geloof hechten. vreest hen niet, maar vreest mij.
When we opened on them a gate of severe punishment, they utterly despaired.
Totdat, wanneer wij voor hen de deur van een zware bestraffing openden, zij in wanhoop verkeerden.
There were times as a young woman when i despaired ever having mr. adams beside me.
Toen ik jong was, waren er tijden... dat ik vreesde dat mr adams nooit meer bij me zou zijn.
Until we opened upon them the door of a severe chastisement. then lo, in this state they become utterly despaired of any good.
Tot wij voor hen eene deur openden, waaruit eene gestrenge straf voortkwam, waarna zij tot wanhoop vervielen.
And as to such of your women as have despaired of menstruation, if ye be in doubt thereof, their
Wat uwe vrouwen betreft die, uithoofde van haren ouderdom aan hare regels wanhopen; indien gij daaromtrent in twijfel verkeert, laat haar bepaalde
As for your women who have despaired of further menstruating, if you are in doubt, their period shall
Wat uwe vrouwen betreft die, uithoofde van haren ouderdom aan hare regels wanhopen; indien gij daaromtrent in twijfel verkeert, laat haar bepaalde

Results: 41, Time: 0.0495

"Despaired" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More