DIATOMS IN DUTCH

Translation of Diatoms in Dutch

Results: 41, Time: 0.0548

diatomeeën (16) diatomen (3) kiezelwieren (3) kiezelalgen (2)

Examples of using Diatoms in a sentence and their translations

Diatoms in the marrow?
Diatomeeën in het merg?
Diatoms in the marrow are indeed an indication of drowning.
Diatomeeën in het merg zijn inderdaad een indicatie van verdrinking.
And diatoms are?
En diatomen zijn?
Amy had diatoms in her bone marrow.
Amy had diatomeeën in haar beenmerg.

But we found orthosilicic acid with the exact same diatoms on ashley cosway, as well.
Maar we hebben orthokiezelzuur gevonden met precies dezelfde kiezelwieren op ashley cosway.
They found diatoms in the bones.
Ze vonden kiezelalgen in zijn beenderen.
Diatoms are oyster food, and amy had ulcerations in her stomach.
Diatomeeën zijn voedsel voor oesters, en amy had zweren in haar maag.
This is at UC santa barbara. look at these diatoms.
Dit is aan UC santa barbara. kijk naar deze kiezelwieren.
These are diatoms, single-celled phytoplankton with skeletons of silicon.
Dit zijn diatomeeën, eencellig fytoplankton met een skelet van silicium.
Our diatoms are toxic.
Onze kiezelalgen zijn giftig.
Look at these diatoms.
Kijk naar deze kiezelwieren.
But these are marine diatoms. they were in her stomach.
Ja, maar dit zijn diatomeeën uit de zee, en ze zaten in haar maag.
Ethan is pulling femoral blood to find diatoms.
Ethan neemt femoraal bloed af om diatomeeën te vinden.
That he found diatoms on mr Freeman's face.
Dat hij diatomen vond op mr freeman's gezicht.
Diatoms are like sponges.
Kiezelalgen zijn net als sponzen.
They're diatoms.
Dat zijn diatomen.
Same with diatoms, which are shown right here, which are glasseous structures.
Hetzelfde geldt voor de kiezelwieren hier, die een glasachtige structuur hebben.
Why didn't you point up the diatoms in your original report?
Waarom vermeldde u de diatomen niet in uw oorspronkelijk rapport?
Diatoms, because marvin hill was soaked in a non-potable water source this morning.
Bacteriën. want marvin was doordrenkt met water uit een niet-drinkbare waterbron.
So how do you explain the diatoms?
Hoe verklaar je de diatomeeën dan?
Yeah, the ulcers act like a freeway for the diatoms to enter her blood stream.
De maagzweren zijn als een snelweg naar de bloedsomloop voor de diatomeeën.
Wherever she picked up the diatoms was.
En de plek waar ze de kiezelalgen oppikte wel.
Which is where she picked up the diatoms.
Waar ze is opgepikt door de kiezelalgen.
Added to which, the absence of diatoms in her blood indicates she was dead before she entered the water.
Samen met het ontbreken van diatomeeën in haar bloed geeft aan dat ze dood was voordat ze in het water terechtkwam.
We're waiting for diatoms to see if the arm has spent time in the river as well.
We wachten op diatomeeën om te zien of de arm in de rivier gelegen heeft.
Nobody has ever found diatoms in greenland that came from the tropics to subtropics.
Niemand heeft ooit diatomen in groenland gevonden... die afkomstig waren uit de tropen of subtropen.
But between the white layers she also finds other species of diatoms which only live in shallow water.
Maar tussen de witte lagen treft ze andere diatomeeën aan... die enkel in ondiep water leven.
These diatoms... in your expert opinion, they would have had to come directly from the river, is that correct?
Die diatomen... naar uw deskundige mening, die zijn direct uit de rivier afkomstig, is dat correct?
Yeah. and it's got diatoms in it, so it's from a flood plain.
Ja, en er zitten diatomeeën in, dus het is van een overstromingsgebied.
These are diatoms, single-celled phytoplankton with skeletons of silicon... circuit boards of the future.
Dit zijn diatomeeën, eencellig fytoplankton met een skelet van silicium. printplaten van de toekomst.

Results: 41, Time: 0.0548

SEE ALSO

See also


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More