DID IN DUTCH

Translation of Did in Dutch

S Synonyms

Results: 110932, Time: 1.8517

Examples of using Did in a sentence and their translations

Niet ( not , never )
You never did that with us.
Je hebt dat niet met ons gedaan.
He did kiss me, though.
Hoewel hij niet wilde zoenen.
Wel ( well , will , be )
I did- while he took most of the profits.
Ik wel, terwijl hij de meeste winst nam.
Well, other girls did, and i was around it.
Nou, andere meisjes wel, en ik ging er mee om.
Deed ( did , made , was )
What you did with the graves, it was quick thinking.
Wat jij deed met de graven, dat was snel denkwerk.
Did that hurt? Yeah?
Deed dat pijn, ja?
Heb ( have , got , did )
Did you ever work a register?
Heb je ooit aan een kassa gewerkt?
Did you dream about vampires?
Heb je over vampiers gedroomd?
Vond ( found , thought , liked )
Which color did you like?
Welke kleur vond jij mooi?
Did you like that scene?
Vond je die scène leuk?
Maakte ( made , was , did )
He did his homework, he knew exactly which buttons to push.
Hij maakte zijn huiswerk hij wist precies welke knoppen te drukken.
Last year, a polish paper did a profile on him.
Vorig jaar, maakte een poolse krant een profiel van hem.
Other sentence examples
He did the initial debriefing.
Hij deed de eerste debriefing.
Of course, he did all the eating too.
Natuurlijk, hij deed ook alles opeten.
Did you stab paul Coletti?
Heb je paul coletti doodgestoken?
Nicholson did a decade ago.
Nicholson deed het 10 jaar geleden.
What? how did you.
Hoe heb jij.
I did, once.
Ik wel een keer.
I did some investigating.
Ik heb navraag gedaan.
But i know who did kill him, if you want to know.
Maar ik weet wie hem wel heeft vermoord, als je dat wilt weten.
I really did like you.
Ik vond je echt leuk.
I did it because i was scared.
Ik deed het, omdat ik bang was.
Did you love it too?
Vond jij het ook geweldig?
You did this to her!
U deed haar dit aan.
I did puzzles for"Bejeweled.
Ik maakte puzzels voor bejeweled.
I guess i did sustain an injury in that dream.
Ik denk dat ik toch een verwonding heb opgelopen in die droom.
Did you notice that she is seventeen?
Heb je gemerkt dat ze 17 is?
But rosy abate did.
Maar rosy abate wel.
Did you like her?
Vond u haar aardig?
Did you notice your balls were missing?
Merkte je niet, dat je jouw ballen miste?

Results: 110932, Time: 1.8517

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More