DID NOT CHOOSE IN DUTCH

Translation of Did Not Choose in Dutch

Results: 41, Time: 0.0416

heb niet voor gekozen (4)

Examples of using Did Not Choose in a sentence and their translations

Laura did not choose Parkinson's.
Laura heeft niet gekozen voor parkinson.
What if i didn't choose?
En als ik er niet voor heb gekozen?
We are both in predicaments we did not choose.
We zitten beide in situaties waar we niet voor hebben gekozen.
I did not choose.
Ik heb niet gekozen.

I know you did not choose this union, cosimo.
Ik weet dat je niet koos voor deze verbintenis, cosimo.
If he did not choose his path, it would be chosen for him.
Als hij z'n pad niet kiest, wordt 't voor 'm gekozen.
I did not choose to be born.
Ik heb niet gekozen om geboren te worden.
I did not choose to leave them behind, doctor.
Ik heb niet besloten om ze achter te laten, dokter.
You did not choose this life.
Je koos niet voor dit leven.
Sita didn't choose! her father did!
Ze heeft nergens voor gekozen, haar vader heeft dat bepaald.
The american people did not choose this fight.
Het amerikaanse volk koos niet voor deze strijd.
First of all, i did not choose barnes, he chose me.
Ik heb barnes niet gekozen, maar hij koos mij.
I did not choose death, nor to become a monk.
Ik koos noch voor de dood, noch voor de pij.
Well, he probably did not choose.
Wel, hij heeft waarschijnlijk niet gekozen.
The institute of gender studies did not choose another assistant.
Het instituut voor gender studies koos geen andere assistent.
A man i did not choose.
Een man die ik niet heb gekozen.

Results: 41, Time: 0.0416

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More