DID SHE HAVE IN DUTCH

Translation of Did She Have in Dutch

S Synonyms

Results: 401, Time: 0.0746

Examples of using Did She Have in a sentence and their translations

Did she have a lot of friends?
Had ze een hoop vrienden?
Did she have children?
Had ze kinderen?
And did she have the sailing abilities of the others?
En had zij dezelfde zeil bekwaamheden als de anderen?
Did she have time to be afraid?
Had ze tijd om bang te zijn?

Why did she have to ruin it to make a profit?
Waarom moest ze het ruïneren om er geld mee te verdienen?
What the hell did she have to do with this?
Wat had zij verdomme hiermee te maken?
If it was isabell, what motive did she have to murder Oscar?
Wat voor motief had isabelle om oscar te vermoorden?
Now, what sort of thing did she have going on?
Wat voor zaken moest ze afhandelen?
Did she have access to the vault?
Had zij toegang tot de kluis?
Did she have an accent?
Had ze een accent?
Did she have a friend like this Zarra?
Had zij een vriendin zoals zarra?
Did she have to come with us?
Moest ze met ons mee komen?
This melanie ray, why did she have an affair with the director?
Waarom had melanie ray een verhouding met de regisseur?
Why did she have to happen?
Waarom moest zij nu weer gebeuren?
Did she have ADHD like her daughter?
Had ze net als haar dochter ADHD?
Who did she have left to kill?
Wie moest ze nog vermoorden?
Ugh. why did she have to see me see that?
Waarom moest zij mij dat nou weer zien, zien?
And the woman, did she have the money on her?
Had de vrouw het geld bij zich?
Did she have a transplant?
Kreeg ze een transplantatie?
Did she have any friends?
Had zij vrienden?
Did she have gear?
Had ze een uitrusting?
Why did she have to lie?
Waarom moest ze liegen?
Emelia was not a twin, nor did she have any sisters.
Emelia was geen tweeling en had geen zussen.
Did she have a dizzy spell?
Was ze duizelig?
Did she have them when she was your patient?
Kreeg ze die toen ze jouw patient was?
Did she have a boyfriend?
Had zij een vriend?
Did she have any visitors?
Had ze bezoekers?
Did she have a friend named julie Morales? julie Morales?
Was ze bevriend met ene julie morales?
Did she have any problems with anyone else in the department?
Had zij problemen met iemand binnen de afdeling?
Did she have urgent business with me?
Moest ze me dringend spreken?

Results: 401, Time: 0.0746

Word by word translation


did
- deed heb wel vond maakte
she
- ze zij ze's
have
- hebben zijn moet al er
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More