DIFFERENT PEOPLE IN DUTCH

Translation of Different People in Dutch

S Synonyms

Results: 408, Time: 0.0678

verschillende mensen (264) andere mensen (52) verschillende personen (29)

Examples of using Different People in a sentence and their translations

Two different people.
Twee verschillende mensen.
We might have been different people.
We hadden andere mensen kunnen zijn.
Because we are two different people, but our love makes us into one.
Omdat we twee verschillende mensen zijn, maar onze liefde maakt ons tot een.
Different people, different jobs.
Andere mensen, andere banen.

Different people have different feelings.
Verschillende mensen hebben verschillende gevoelens.
To different people.
Met verschillende personen.
We are different people now.
We zijn andere mensen nu.
We're different people, mr carson.
We zijn verschillende mensen, mr carson.
Two different people.
Twee verschillende personen.
Security can mean different things to different people.
Veiligheid kan verschillende dingen betekenen voor verschillende mensen.
Different people.
Andere mensen.
Three different people.
Drie verschillende personen.
I thought chaffee and bicknell were two different people.
Ik dacht dat chaffee and bicknell twee verschillende mensen waren.
They come from eight different people, and each one of them.
Ze komen van acht verschillende personen, en elk van hen.
If we were different people, i would ask you to renew our vows.
Als we andere mensen waren zou ik je vragen onze trouwbelofte te hernieuwen.
Different people around me.
Andere mensen om me heen.
All purchased by different people and all used in different crimes.
Allemaal gekocht door verschillende personen en gebruikt bij andere misdrijven.
A lot of prescriptions for a lot of different people.
Veel medicijnen, voor veel verschillende mensen.
We were different people then.
We waren andere mensen toen.
W-well, we are very different people, D. b.
We zijn zeer verschillende personen,D.B.
You know, that I'm two different people.
Weet je dat ik twee verschillende mensen ben.
He was a lot of different people.
Hij was heel veel verschillende personen.
Campers, rangers, different people.
Kampeerders, rangers, verschillende mensen.
Different people, different locations.
Andere mensen, andere locaties.
We are very different people.
We zijn erg verschillende mensen.
I think you can't be 2 different people at once.
Ik denk dat je niet twee verschillende personen tegelijk kunt zijn.
We are different people now.
We zijn nu andere mensen.
Even then, we were very different people.
Zelfs dan, we waren heel verschillende mensen.
You're like two different people.
Je bent als twee verschillende personen.
Her last boyfriend cheated on her with two different people.
Misbruik? haar laatste vriend bedroog haar met twee andere mensen.

Results: 408, Time: 0.0678

See also


two different people
twee verschillende mensen
people have different
mensen hebben verschillende
three different people
drie verschillende mensen
several different people
verschillende mensen
different people who
andere mensen die verschillende mensen die andere personen die verschiedenen menschen , die
just different people
gewoon verschillende mensen alleen andere mensen gewoon verschillende lui
different people could
verschillende mensen kunnen
that different people
dat verschillende mensen
into different people
over verschillende mensen andere mensen van in verschillende mensen
become different people
andere mensen geworden
where different people
waar verschillende mensen
people who are different
mensen die anders zijn
different kinds of people
verschillende soorten mensen
people from different countries
mensen uit verschillende landen
different groups of people
verschillende groepen mensen

Word by word translation


different
- verschillende anders uiteenlopende diverse verschil
people
- mensen volk het volk personen de bevolking

S Synonyms of "different people"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More