DO LIKE IN DUTCH

Translation of Do Like in Dutch

S Synonyms

Results: 411, Time: 0.1058

hou (51) vind (59) hou wel (38) doe zoals (14) houdt (20) vindt (16) houden (13) wel leuk vindt (5) doen zoals (9) houd (8) houdt wel (7) wel graag (5) houd wel (5) houden wel (4) vinden (4) wel leuk vind (3)

Examples of using Do Like in a sentence and their translations

I do like that hat in the corner.
Ik hou van die hoed in de hoek.
I-I mean i really do like it, but.
Ik ...ik bedoel, ik vind het echt erg mooi, maar.
I do like the sound of your voice.
Ik hou van het geluid van jouw stem.
I do like the snack.
Ik hou wel van de snacks.

I do like this office.
Ik vind dit kantoor wel mooi.
But i do like his back.
Maar ik hou van zijn rug.
But i do like happy endings.
Maar ik hou van happy endings.
Sweet pea, do like i tell you.
Lieve schat, doe zoals ik je zeg.
I do like ice cream, richard.
Ik hou wel van ijsjes, richard.
But i do like your central park idea.
Maar ik vind je central park idee wat hebben.
If you do like her, are you going to marry her?
Als je haar wel leuk vindt, ga je dan wel met haar trouwen?
I do like a man who's good with his hands.
Ik hou wel van een man die goed met zijn handen is.
I do like mr. medina.
Ik vind mr medina wel aardig.
Do like i say and get moving! Move!
Doe zoals ik je zeg, vooruit!
I do like that.
Ik hou daarvan.
Do like us, baby.
Doe zoals wij, liefje.
I do like a dry martini, one or two at the most.
Ik hou van een droge martini, één of twee hooguit.
You do like me, don't you?
Je vind me toch leuk?
But i do like sleeping in a real pile.
Maar ik slaap wel graag in een echte hoop.
Now, i do like gravy with my beef, don't you?
Ik hou wel van wat saus bij mijn vlees, jij niet?
But you do like comic books.
Maar je houdt van stripboeken.
You just do like you practised, right?
Doe zoals je het geleerd hebt, OK?
I do like a man with a nose ring.
Ik hou van een man met een neusring.
I do like air hockey.
Ik hou wel van air-hockey.
I do like it when you call me father.
Ik vind het fijn als je me vader noemt.
I do like looking at you across a large room.
Ik kijk wel graag naar je door een grote menigte heen.
You do like to change things, don't you?
Je houdt van veranderingen, is het niet?
But i do like hearing it, so go on.
Ik hoor het wel graag, dus ga door.
Do like we said, OK?
Doe zoals we zeiden.
You really do like it.
Je vindt het echt lekker.

Results: 411, Time: 0.1058

Word by word translation


do
- doen wel
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More