DON'T YOU HAVE IN DUTCH

Translation of Don't you have in Dutch

Results: 1433, Time: 0.0953

don't you haveyou have nodon't you guys
don't you haveyou have nodidn't you
don't you havehaven't you gotaren't you
you don't haveyou have noyou do not
you haven'tdidn't youyou don't get
you have nothingdon't you have anythingyou got nothing

Examples of using Don't you have in a sentence and their translations

Don't you have a number so we can call you?
Heb je geen nummer, zodat we jou kunnen bellen?
Don't you have to work on your own movie?
Moet je niet aan je eigen film werken?
Don't you have other investigators at infeld/Daniels?
Heb je geen andere onderzoekers bij Infield/Daniels?
Peaches, don't you have some work to do?
Peaches, heb jij geen werk te doen?
Don't you have some paperwork to do, Kevin?
Heb je geen papierwerk te doen, Kevin?
Don't you have a home to go to, John?
Moet je niet naar huis, John?
Don't you have your hands full at the moment, juggling your two families?
Heb je niet je handen vol nu met je twee families?
Hey, wait, don't you have hay fever?
Hé, heb jij geen hooikoorts?
Don't you have a radio show you got to finish?
Heb je geen radio-uitzending die je af moet maken?
Don't you have to go talk to your suspect?
Moet je niet met je arrestant gaan praten?
Don't you have to go back to work now?
Moet je niet terug naar het werk?
Hey, don't you have a maid's room?
Hé, heb je geen dienstbode-kamer?
Don't you have a few things you can hold over hers?
Heb jij geen dingen die je tegen haar kan gebruiken?
Don't you have a book that we can go through?
Heeft u geen boek die we kunnen bekijken?
Don't you have somebody else who normally does this?
Heb je niet iemand anders, die dit normaal gesproken doet?
Wait, don't you have a friend in town or something?
Wacht. Heb jij geen vriend op bezoek, ofzo?
Don't you have any prescription vodka set aside for courage?
Heb je geen wodka-recept apart liggen voor moed?
Calvin don't you have something for the nice policeman?
Calvin, heb je niet iets voor die aardige agent?
Don't you have security in place to monitor vessels from doing that?
Heeft u geen beveiliging die bewaakt of schepen dat doen?
Don't you have, like, floors to mop, or something?
Moet je geen vloeren dweilen, of zoiets?
Don't you have to follow the hunt to be eligible?
Moet je niet de jacht volgen om in aanmerking te komen?
Oh, Adam, don't you have another hat?
Oh, Adam, heb je geen andere pet?
Don't you have someone to do that for you?
Heb je niet iemand die dat voor je doet?
Don't you have a family?
Heeft u geen gezin?
Don't you have, like, a lost child and future ex-wife to find?
Heb jij geen verloren kind en toekomstige ex vrouw te zoeken?
Don't you have a manual?-Yes, we do?
Hebben jullie geen handboek voor die dingen?
Don't you have to wait until the vision has been realized?
Moet je niet wachten, totdat de visie is gerealiseerd?
Hey, buddy! Don't you have some DNA to look at?
Hé daar, moet je geen DNA onderzoeken?
Don't you have a computer to upgrade?
Moet jij geen computer upgraden?
Don't you have portable generators or something?
Hebben jullie geen draagbare generatoren of zoiets?

Results: 1433, Time: 0.0953