DUSTIN IN DUTCH

Translation of Dustin in Dutch

Results: 408, Time: 0.0863

dustin (384) dustin's (7)

Examples of using Dustin in a sentence and their translations

And dustin maker is present, as well.
En dustin maker is ook aanwezig.
Dustin maker, you chose to waive your rights to a jury trial.
Dustin maker, u koos ervoor om af te zien uw rechten tot een juryrechtspraak.
It was-it was... it was dustin's life or Ryan's.
Het was... het was dustin's leven of dat van ryan.
Dustin, look at me.
Dustin, kijk naar mij.

Doc says that dustin's asthma exacerbated his reaction.
De dokter zei dat dustin's astma zijn reactie verergerd.
They are eric rivers, dustin knight, matt jensen and sweet lou singer.
Ze zijn eric rivers, dustin knight, matt jensen and sweet lou singer.
Was Sophia's name in dustin's client book? no.
Stond sophia's naam in dustin's klantenboek?
Dustin alone for almost a week?
Dustin alleen te laten voor bijna een week?
We need you to authorize a door-to-door in dustin's neighborhood.
We moeten goedkeuring hebben voor een huis-aan-huis in dustin's buurt.
It looks like heather found sediment containing pcbs behind dustin's school.
Het lijkt erop dat heather pcb-houdende grond achter dustin's school vond.
Did dustin say why he doesn't want to see us?
Heeft dustin gezegd waarom hij ons niet wil zien?
Dustin hoffman, you might have heard of him.
Dustin hoffman, misschien heb je al van hem gehoord.
Dustin couldn't fight back because someone was holding his arms.
Dustin kon niet terugvechten, want iemand hield zijn armen vast.
Can you tell me where dustin west is right now?
Kan je me zeggen waar dustin west nu is?
There's something else you need to know about dustin shaw.
Er is nog iets dat je moet weten over dustin shaw.
The bartender is dustin Shaw!
De barkeeper is dustin shaw.
So, the bartender was not dustin shaw.
Dus de barkeeper was niet dustin shaw.
He was just living as dustin shaw.
Hij leefde alleen als dustin shaw.
According to our guy at SFPD, dustin seems pretty lucid.
Volgens onze man bij SFPD, lijkt dustin vrij helder.
This is criminal case 0329215, the state of california vs. dustin maker.
Dit is strafzaak 0329215, de staat californië vs. dustin maker.
That was dustin hoffman.
Dat was dustin hoffman.
Wait, are you dustin Hoffman?
Wacht, ben jij dustin hoffman?
And because you know dustin.
En omdat je dustin kent.
Dustin? he gave me his number, but i tossed it.
T nummer dat hij me gaf heb ik weggegooid.
Dustin's brother?
Dustins broer?
Which you suspect may have happened to dustin.
Waarvan je vermoedt dat het dustin kan zijn overkomen.
I'm taking the dustin maker case.
Ik doe de dustin maker zaak.
You remember where you were when the dustin maker verdict came in?
Herinner jij, je waar je was toen het dustin maker vonnis uitgesproken werd?

Results: 408, Time: 0.0863

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More