EVERYONE WANTS IN DUTCH

Translation of Everyone Wants in Dutch

S Synonyms

Results: 394, Time: 0.045

Examples of using Everyone Wants in a sentence and their translations

Everyone wants your water.
Iedereen wil je water.
Everyone wants to be a hero.
Iedereen wil een held zijn.
It's what everyone wants, dear.
Dat is wat iedereen wilt, lieverd.
Everyone wants to talk about how I'm some kind of hero.
Iedereen wilt praten over wat een heldin ik ben.

Everyone wants to be the hero, right?
Iedereen wil de held zijn, toch?
Henry, everyone wants a publicist, okay?
Henry, iedereen wilt een publicist, oké?
Everyone wants to watch you.
Iedereen wil naar je kijken.
Everyone wants to look like a noble gas.
Iedereen wil eruit zien als een edelgas.
Everyone wants to marry a woman who cooks well.
Iedereen wilt met een vrouw trouwen die goed kan koken.
Everyone wants security.
Iedereen wilt veiligheid.
Everyone wants to hear me honk, so.
Iedereen wil me horen toeteren, dus.
Everyone wants to sing with mister Socky!
Iedereen wil met mister socky zingen!
Everyone wants to attend.
Iedereen wilt erbij zijn.
Everyone wants to know, right?
Iedereen wil het weten, toch?
Everyone wants power.
Iedereen wilt kracht.
Everyone wants to believe in the miracle.
Iedereen wil in het wonder geloven.
Everyone wants me to say I'm 100% sure.
Iedereen wilt dat ik zeg dat ik 100% zeker ben.
Everyone wants to be somewhere else.
Iedereen wilt elders zijn.
Everyone wants to see you play.
Iedereen wil jullie zien spelen.
Well, everyone wants a piece of this little beauty.
Iedereen wilt wel een stukje van deze kleine schoonheid.
Not everyone wants kids!
Niet iedereen wil kinderen.
I assume everyone wants one.
Ik ga er vanuit dat iedereen wilt.
Everyone wants to take you out for surprise drinks.
Iedereen wil je mee uit nemen voor verrassingsdrankjes.
Everyone wants to touch it.
Iedereen wil het aanraken.
What everyone wants.
Wat iedereen wil.
Everyone wants a pinochet.
Iedereen wil een pinochet.
Everyone wants to know who's been talking.
Iedereen wil weten wie het was.
Everyone wants to see blood.
Iedereen wil bloed zien.
Everyone wants to know their history.
Iedereen wil hun geschiedenis kennen.
Everyone wants to meet the artist.
Iedereen wil de artiest ontmoeten.

Results: 394, Time: 0.045

Word by word translation


everyone
- iedereen iedereens iedereen's
wants
- wil wenst wilt willen wilde
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More