FEEL LIKE YOU IN DUTCH

Translation of Feel like you in Dutch

Results: 752, Time: 0.123

gevoel dat je voelen alsof je voelt alsof je denkt dat je voelt je alsof je vind dat je waant je net alsof je denk dat je denken dat je dacht dat je je voelen alsof je vindt dat je
feeling that yousense that youa hunch you
feels like youmakes you feel like you
think youbelieve youfeel you
think youfeel like youbelieve you
like youas if youjust as if you

Examples of using Feel like you in a sentence and their translations

I feel like you have been avoiding me.
Het voelt alsof je me vermijd.
We know that you feel like you're in enemy territory.
We weten dat je voelt alsof je in vijandelijk gebied bent.
And you feel like you can't forgive yourself.
En jij denkt dat je het jezelf niet kunt vergeven.
You feel like you will never know the love of a woman.
Je voelt je alsof je nooit wordt bemind.
I appreciate that you feel like you need my number.
Ik waardeer het dat je denkt dat je mijn nummer nodig hebt.
You feel like you have a soul mate? Yeah, I do?
Je voelt alsof je een zielsverwant hebt?
It's weird because you feel like you can control them, but.
Het grappige is dat je denkt dat je ze onder controle hebt, maar opeens.
You feel like you are in a deep, deep sleep.
Je voelt je alsof je in een zeer diepe slaap zit.
I feel like you have to open up to Phoebe about her mom.
Ik vind dat je Phoebe moet vertellen over haar moeder.
I feel like you were born 1,000 years ago.
Het voelt alsof je 1000 jaar geleden bent geboren.
You feel like you could know a person?
Je voelt alsof je een persoon zou weten?
You also feel like you are in a film set during your stay.
Je waant je dan ook in een filmdecor tijdens je verblijf.
So, you feel like you really know him.
Dus je denkt dat je hem echt kent.
I feel like you should be sleeping or practicing or.
Ik vind dat je zou moeten slapen of oefenen of.
You feel like you have lost something.
Je voelt je alsof je iets hebt verloren.
You feel like you are going to faint, especially if you stand up quickly.
Je voelt je alsof je gaat flauwvallen, vooral als je vlug opstaat.
The rest of the time, do what you feel like you need to do.
Doe verder maar wat je denkt dat je moet doen.
Look, if you... ever feel like you're ready.
Kijk, Als je... Ooit voelt alsof je er klaar voor bent.
You feel like you're in a toy store.
Je waant je in een speelgoedwinkel.
I feel like you have completely undermined me here.
Ik vind dat je me totaal hebt ondermijnd, hiermee.
Feel like you have been avoiding me since.
Het is net alsof je me ontloopt sinds.
And it seems so big at times you feel like you may be falling.
En dat lijkt op momenten zo groot dat je denkt dat je onderuit gaat.
You feel like you are going crazy.
Je voelt je alsof je gek gaan.
Makes you feel like you weren't As special as you thought.
Laat je voelen alsof je niet speciaal genoeg was als je dacht.
I feel like you don't need me any more.
Het is net alsof je mij niet meer nodig hebt.
I feel like you have earned this!
Ik vind dat je dit hebt verdiend!
I feel like you need some rest.
Ik denk dat je wat rust nodig hebt.
The way Miranda made you feel like you were the only one in the world.
Zoals Miranda je liet voelen alsof je de enige was op de planeet.
You feel like you are lost in a crowd.
Je voelt je alsof je verloren bent in een menigte.
I Feel Like You Should Tell Rick First.
Ik vind dat je het eerst Rick moet vertellen.

Results: 752, Time: 0.123