FIGHT YOU IN DUTCH

Translation of Fight You in Dutch

S Synonyms

Results: 407, Time: 0.0578

je vechten (54) tegen jullie strijden (17) jullie bestrijden (8) het gevecht dat je (8) jullie bevechten (6) je bevechten (5) de ruzie die jullie (4) met u kampen (4)

Examples of using Fight You in a sentence and their translations

I want to fight you,"Judo lord.
Ik wil tegen je vechten," judo heer.
Beck's gonna fight you.
Beck zal jullie bestrijden.
Those guys want to fight you but i said no!
Die jongens willen met je vechten, maar ik zei nee!
You got the fight you wanted.
Je krijgt het gevecht dat je wilde.

I don't want to fight you, kara.
Ik wil niet tegen je vechten, kara.
Where is the fight you promised me, youngling?
Waar is het gevecht dat je me geloofde, jongeling?
And as long as you terrorize me, I'm gonna fight you.
En zolang je me terroriseert zal ik je bevechten.
I am going to fight you.
Ik ga tegen je vechten.
I have no wish to fight you.
Ik wil niet met je vechten.
And this fight you have, it's not physical right?
En de ruzie die jullie gehad hebben, was niet lichamelijk toch?
After the fight you put up about us having our wedding at a church?
Na het gevecht dat je voerde over trouwen in de kerk?
I will fight you.
Ik zal je bevechten.
The fight you saw, me and joe in the car.
Het gevecht dat je zag, joe en ik in de auto.
I will have to fight you.
Of anders ...zal ik je bevechten.
Tell me about the fight you had.
Vertel eens over de ruzie die jullie hadden.
I don't want to fight you flash.
Ik wil niet met je vechten flash.
On the fight you lost?
Op het gevecht dat je verloren hebt?
I will fight you.
Ik zal je vechten.
She feels really bad about the fight you had yesterday.
Ze voelt zich niet prettig over de ruzie die jullie gisteren hadden.
I can fight you.
Ik zal je bevechten.
I'm not gonna fight you.
Ik ben niet ga je vechten.
He wants to fight you.
Hij wil met je vechten.
I do not want to fight you.
Ik wil niet met je vechten.
I want to fight you.
Ik wil tegen je vechten.
Boss, i want to fight you.
Baas, ik wil tegen je vechten.
I don't want to fight you.
Ik wil niet met je vechten.
I don't want to fight you.
Ik wil niet tegen je vechten.
We're not here to fight you.
We komen hier niet met je vechten.
She really wants to fight you.
Ze wil echt met je vechten.
But Wendy's coming to fight you.
Maar wendy komt met je vechten.

Results: 407, Time: 0.0578

Word by word translation


fight
- vechten de strijd een gevecht ruzie te bestrijden
you
- je jij jou jullie jouw
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More