FOR THE SUCCESS IN DUTCH

Translation of For The Success in Dutch

Results: 406, Time: 0.0715

voor het succes (149) voor het welslagen (108) voor welslagen (23) voor slagen (14) voor succesvolle (2)

Examples of using For The Success in a sentence and their translations

Avery tanner is responsible for the success that i have.
Avery tanner is verantwoordelijk voor het succes dat ik heb.
Information about EMAS is important for the success of this voluntary instrument.
Voorlichting over EMAS is van belang voor het welslagen van dit op vrijwilligheid gebaseerde instrument.
Training is of crucial importance for the success of the reform.
Opleiding is voor het succes van de hervorming van cruciaal belang.
On the contrary, it is a vote for the success of the single currency.
Integendeel, het is een stem voor het succes van de ene munt.

Consequently, it constitutes an additional factor for the success of the lisbon strategy.
Zij vormt derhalve een bijkomende factor voor het welslagen van de strategie van lissabon.
Standardisation in europe has become a decisive part for the success of the single market.
Standaardisatie in europa is doorslaggevend voor het succes van de interne markt.
Global partnership and mutual responsibility are vital for the success of the conference.
Mondiaal partnerschap en wederzijdse verantwoordelijkheid zijn voor het succes van de conferentie van essentieel belang.
She is responsible to a great extent for the success of the expedition.
Zij is verantwoordelijk voor 'n groot deel voor het succes van de expeditie.
The fulfilment of these milestones will be decisive for the success of SEPA migration.
Het behalen van deze mijlpalen zal doorslaggevend zijn voor het succes van de sepa-migratie.
Sound public finances are of central importance for the success of EMU.
Gezonde overheidsfinanciën zijn van cruciaal belang voor het succes van de EMU.
They augur well for the success of future work on the budget.
Zij zijn een belofte voor succesvol begrotingswerk in de toekomst.
Do you concede the slots are the reason for the success of the apple II?
De vrije slots zijn de reden voor 't succes.
For the success of the operation, it is an essential condition.
Voor het welslagen van de operatie is dat een noodzakelijke voorwaarde.
Bottom-up and top-down approach for the success of sustainable development.
Bottom-up- en top-downbenadering voor het welslagen van duurzame ontwikkeling.
Conditions for the success of public-private partnerships.
Voorwaarden voor succes van publiek/private partnerschappen.
This is important for the success of the union, he said.
Dit is van belang voor het welslagen van de unie, aldus het commissielid.
Prerequisites for the success of venturecapital in europe.
De voorwaarden voor succes van venture capital in europa.
The political resolve of governments is essential for the success of EMU.
De politieke wil van de regeringen is een essentiële voorwaarde voor het welslagen van de EMU.
Do you have a better explanation for the success of Sputnik?
Heb jij een beter verklaring voor de successen van de sputnik?
The process is an essential precondition for the success of the ecommission.
Dit proces is een noodzakelijke voorwaarde voor het welslagen van ecommissie.
Now, who should we thank for the success?
Wie zouden we dan moeten bedanken voor dat succes?
The community method has been the keystone for the success of the EU.
De communautaire methode is de hoeksteen van het succes van de EU.
Monks who lived in the monasteries would pray for the success of trade missions and the health of their patrons.
Monniken die in de kloosters leefde zou bidden voor het succes van handelsmissies en de gezondheid van hun patroons.
The another determining factor for the success of the environmental technologies plan is market access and conditions.
Andere factoren die bepalend zijn voor het welslagen van het actieplan voor milieutechnologieën zijn de toegang tot de markt en de marktcondities.
This has been the basis for the success of short sea shipping since the 1990s.
Dit is de basis geweest voor het succes van de korte vaart sinds de jaren negentig.
The other determining factor for the success of the environmental technologies plan is market access and conditions.
Andere factoren die bepalend zijn voor het welslagen van het actieplan voor milieutechnologieën zijn de toegang tot de markt en de marktcondities.

Results: 406, Time: 0.0715

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"For the success" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More