FOR TWO HOURS IN DUTCH

Translation of For Two Hours in Dutch

S Synonyms

Results: 404, Time: 0.048

twee uur (228) 2 uur (18) twee uren (8)

Examples of using For Two Hours in a sentence and their translations

He walks for two hours every day.
Hij wandelt twee uur elke dag.
Look, i have been waiting here for two hours.
Ik heb hier 2 uur staan wachten.
Married for two hours.
Twee uur getrouwd.
I'm gone for two hours and you have conducted two raids.
Ik ben twee uur weg en je deed twee razzia's.

He was gone for two hours.
Hij was twee uren weg.
I was looking for you for two hours this morning.
Ik heb vanmorgen 2 uur naar jou gezocht.
For two hours, he's talking and answering questions.
Twee uur lang praat hij en beantwoordt hij vragen.
You have been out for two hours.
U was twee uren bewusteloos.
She kept me on the phone for two hours last night crying.
Ze hing gisteren 2 uur huilend aan de telefoon.
I have been watching you for two hours with the binoculars.
Ik bespied je al twee uur met de verrekijker.
He was dead for two hours.
Hij is 2 uur dood geweest.
So you weren't in that bedroom with her for two hours?
Dus je was niet twee uren met haar in die slaapkamer?
We were in the air for two hours.
We waren 2 uur in de lucht.
We shot for two hours.
We hebben twee uur geschoten.
Why did you keep her in the room for two hours?
Waarom hield u haar twee uren in de kamer?
I have been trying to get in touch with you for two hours.
Ik probeer je al twee uren te bereiken.
Known each other for two hours and we already got a song.
We kennen elkaar 2 uur, en we hebben al een eigen liedje.
They have been in the lab for two hours.
Ze zitten al twee uur in het lab.
You made me talk for two hours when i said your sneakers squeaked.
Je liet me twee uur praten, toen ik zei dat je sneakers piepte.
He said the store was closed for two hours yesterday.
Zei dat de winkel gisteren 2 uur gesloten was.
I have been here for two hours.
Ik ben al twee uur hier.
The lieutenant has been with mama for two hours now.
Nu is de luitenant al 2 uur bij je moeder.
You have been online for two hours.
Je bent al twee uur online.
She's been there for two hours already.
Ze staat hier nu al 2 uur.
My wife's been talkin' for two hours.
Mijn vrouw praatte twee uur.
You want to tell the detective i have been waiting for two hours?
Wil je de detective vertellen dat ik al 2 uur wacht?
She was just gone for two hours.
Ze was gewoon twee uur weg.
I would if he took off with my friend for two hours.
Mij, als hij er met mijn vriendin 2 uur vandoor was.
Weston's on his way and that train don't leave for two hours.
Weston is onderweg en die trein gaat pas over twee uur.
You have been talking for two hours.
Je praat al twee uur.

Results: 404, Time: 0.048

Word by word translation


two
- twee beide
hours
- uur de uren uurtjes uren uur's

S Synonyms of "for two hours"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More