FRANKS IN DUTCH

Translation of Franks in Dutch

S Synonyms

Results: 400, Time: 0.049

de franken (21) franken (10) worstjes (3) knakworstjes (3) frankfurters (2) franks (283)

Examples of using Franks in a sentence and their translations

I'm detective franks, syracuse PD, we found a body two days ago.
Ik ben detective franks, syracuse PD, we vonden twee dagen geleden een lichaam.
Clovis i ruled the franks until his death in 511.
Clovisi regeerde de franken tot zijn dood in 511.
Mr. franks, you ready to cross-examine?
Mr. franks, klaar om te ondervragen?
My love, this is rebecca franks and freddy morgan, dear friends from philadelphia.
Liefste, dit is rebecca franks en freddy morgan, goede vrienden uit philadelphia.

Strange that franks 'M still not found.
Raar dat franken 'm nog niet gevonden heeft.
Subsequently, the area was occupied by the frisians and the franks.
Het gebied werd toen achtereenvolgens bezet door de friezen en de franken.
I don't want franks making things any worse than they already are.
Ik wil niet dat franks de dingen nog erger maakt dan ze al zijn.
Aldgisl could keep the franks at a distance with his army.
Aldgisl hield met zijn legermacht de franken op een afstand.
Franks and beans.
Worstjes en bonen.
Jason franks showed us the hospital login sheets.
Jason franken liet ons de ziekenhuis login sheets zien.
Franks and beans.
Knakworstjes en bonen.
Mr franks, your father was diving in a restricted area.
Mr franks, uw vader dook in verboden gebied.
You speak the language of the franks.
Je spreekt de taal van de franken.
Macedonians, picts, gauls, britons, angles, franks, jews, egyptians.
Picten, galliërs, britten, angelen, franken, joden, egyptenaren.
You missed some amazing franks and some even better beans.
Je hebt lekkere worstjes gemist en heerlijke boontjes.
Franks for frank!
Frankfurters voor frank.
Yeah, beans and franks.
Ja, bonen en knakworstjes.
I will not. with no more discussion, we shall meet the franks tomorrow.
Ik zal dat niet, zonder verdere discussie, we ontmoeten de franken morgen.
I screwed up. i ate all the franks.
Ik heb alle worstjes opgegeten.
They were not franks then? no.
Het zijn dus geen franken?
Dr franks, i am rossi.
Dr franks, ik ben rossi.
Mr. franks?
De heer franken?
Well, turkey franks.
Nou, kalkoen knakworstjes.
And afterwards they sold me to the franks.
En daarna verkochten ze me aan de franken.
Good God! franks and beans!
Goeie god, frankfurters en bonen.
Just remember, mr franks, i have the girl.
Onthou, mr franks, ik heb het meisje.
The longer we wait, the more chances the franks will attack us.
Hoe langer we wachten, hoe groter de kans dat de franken ons aanvallen.
And you must be mrs. franks.
En je moet mevrouw franken.
Mr. franks, please try to relax.
Mr. franks, probeer alsjeblieft te kalmeren.
They don't want to fight for the franks.
Ze willen niet vechten voor de franken.

Results: 400, Time: 0.049

SYNONYMS

S Synonyms of "franks"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More