GAUGE IN DUTCH

Translation of Gauge in Dutch

S Synonyms

Results: 393, Time: 0.0791

de meter (30) te meten (27) te peilen (16) de maaswijdtemeter (10) inschatten (8) te beoordelen (6) de spoorbreedte (5) een gauge (7) gauge (52)

Examples of using Gauge in a sentence and their translations

Select a 14 gauge(1.6 mm inner diameter) catheter with needle.
Selecteer een 14 gauge( 1,6 mm binnendiameter) katheter met naald.
The gauge says we're empty.
De meter zegt dat we leeg zijn.
Gauge.- 12-gauge, high-power.
Gauge. 1 2-gauge, hoog vermogen.
I mean, to gauge.
Ik bedoel, te meten.

The gauge. it always said half-full.
De meter stond altijd op halfvol.
This gauge project back on track?
Is dit gauge project op het goede spoor?
It's impossible to gauge its veracity.
Het is onmogelijk om te peilen naar hun geloofwaardigheid.
Injection needle 20 gauge.
Injectienaalden 20 gauge.
Keep an eye on number three engine gauge.
Hou een oogje op de meter van motor nummer drie.
Let's see... smith and wesson 44. grizzly 12 gauge.
Een smith and wesson 44 en een grizzly 12 gauge.
Use of the gauge in diamond mesh.
Gebruik van de maaswijdtemeter voor ruitvormige mazen.
I might try to gauge your heat, though... over the clothes.
Misschien probeer ik wel je hitte te peilen. boven de kleren.
It's the gauge on the right-hand side of the panel.
Het is de meter rechts van het panel.
Give me a 16 gauge.
Geef me een maat 16 gauge.
Use of the gauge in square meshes.
Gebruik van de maaswijdtemeter bij vierkante mazen.
March. speak then, and let us gauge divinity.
Spreek, dan zullen we de goddelijkheid inschatten.
The gauge says there's plenty of gas.
De meter zegt dat er genoeg brandstof is.
Just to gauge their experience and overall satisfaction.
Gewoon om naar hun ervaring en algemene tevredenheid te peilen.
I'm surprised you use a gauge pro x.
Ik ben verbaasd dat je een gauge pro X. gebruiken.
To gauge his level of anger.
Om zijn woede te peilen.
Come have a look at the gauge.
Kom naar de meter kijken.
Let's get that 16 gauge.
Pak die 16 gauge.
Use of the gauge.
Gebruik van de maaswijdtemeter.
You can't gauge that.
Dat valt niet te peilen.
This tool is about 4" from gauge line.
Dit hulpprogramma is ongeveer 4" van gauge lijn.
A model of the gauge is shown in annex III.
In bijlage III is een model van de maaswijdtemeter opgenomen.
The gauge was broken.
De meter is stuk.
They even change the gauge.
Ze hebben de spoorbreedte veranderd.
The syringes are made from type 1 glass with stainless steel 27 gauge needles.
De spuiten zijn gemaakt van type 1 glas met roestvrijstalen 27 gauge naalden.
The gauge is busted.
De meter is kapot.

Results: 393, Time: 0.0791

SEE ALSO

See also


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More