GENIUSES IN DUTCH

Translation of Geniuses in Dutch

S Synonyms

Results: 407, Time: 0.0619

genieën (180) geniaal (25) geniën (15) slimmeriken (9) een genie (6) genieen (3) zijn (3) hebben genieën (2) geniale (3)

Examples of using Geniuses in a sentence and their translations

Hey, geniuses don't usually get the best grades.
Luister... genieën hebben niet altijd de beste punten.
Two geniuses in one family.
Twee genieën in één familie.
Like you're all geniuses.
Geniaal zijn jullie niet.
Those guys are geniuses, I'm telling you.
Die gasten zijn geniaal, dat kan ik je wel zeggen.

Nikola tesla, and other geniuses throughout history?
Nikola tesla en andere genieën in de geschiedenis?
Do you know why geniuses can't dance?
Weet je waarom geniën niet kunnen dansen?
I don't know how we do it, but we are geniuses, my friend.
Ik weet niet hoe we het doen, maar we zijn geniaal.
Even geniuses do dumb things.
Zelfs genieën doen stomme dingen.
And where were you geniuses going to look for Charlie's cabin?
Waar vinden jullie geniën charlie's huisje?
All right, geniuses, listen up.
Oké, slimmeriken, luisteren.
Two geniuses getting bested by insects.
Twee genieën die afgetroefd worden door insecten.
You're geniuses.
Jullie zijn geniaal.
I mean, how many actual geniuses are there in the world, right?
Hoeveel geniën zijn er nu eigenlijk in de wereld?
Uh, and you geniuses know each other.
Dank je.- jullie slimmeriken kennen elkaar.
If we can pull this off, we are going to look like geniuses.
Als dit lukt zijn we geniaal.
Maybe it was synesthesia this really interesting mental condition a lot of geniuses have.
Misschien was het synesthesie, een interessante mentale conditie... dat veel geniën hebben.
Well, guess what, geniuses.
Raad eens wat, slimmeriken.
Let me help you geniuses.
Laat me je helpen, genieen.
Well, you're both geniuses.
Jullie zijn allebei een genie.
Playing charades with geniuses is never fun.
Lettergreepraadsels spelen met genieën is nooit leuk.
God, you two are a couple of geniuses.
God, jullie tweeen zijn een paar genieen.
Buckwheat, porky, you're geniuses.
Buckwheat, porky, jullie zijn geniaal.
How about some new oldies, geniuses?
Zet eens wat nieuwe gouwe ouwen op, slimmeriken.
It's only been three white geniuses ever.
Er waren alleen maar drie blanke geniën eerder.
These days, parents think all of their kids are geniuses.
Tegenwoordig denken alle ouders dat hun kind een genie is.
Like, never. even these geniuses can't change their eyes.
Zelfs victor kan zijn ogen niet veranderen.
God, i hate technological geniuses.
God, ik haat technologische genieën.
Both leaders, both geniuses.
Beide leiders, beide geniën.
These piglets are geniuses.
Die varkens zijn genieën.

Results: 407, Time: 0.0619

SEE ALSO

See also


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More