HE'S USING IN DUTCH

Translation of He's Using in Dutch

S Synonyms

Results: 410, Time: 0.0833

Examples of using He's Using in a sentence and their translations

And he's using my shower.
En hij gebruikt mijn douche.
We missed the thief, but he's using a whore as a go-between.
We hebben de dief gemist maar hij gebruikt een hoer als tussenpersoon.
Are you hearing the kind of language he's using?
Hoor je het soort taal dat hij gebruikt?
Maybe he's using the pig farm as a hideout.
Misschien gebruikt hij de varkensboerderij als schuilplaats.

Maybe he's using the pig farm as a hideout.
Misschien gebruikt hij de varkensboederij als schuilplaats.

Results: 410, Time: 0.0833

Word by word translation


he's
-
using
- gebruiken het gebruik behulp gebruikmaking middel
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More