HE CANNOT IN DUTCH

Translation of He Cannot in Dutch

S Synonyms

Results: 408, Time: 0.0651

Examples of using He Cannot in a sentence and their translations

He cannot be found.
Hij kan niet gevonden worden.
He cannot travel in our compartment.
Hij kan niet in ons compartiment reizen.
He cannot die!
Hij mag niet sterven.
He cannot work this case.
Hij mag niet aan deze zaak werken.

He cannot sense your presence.
Hij kan niet jouw aanwezigheid voelen.
That they telephoned him all those years, and that he cannot move.
Dat ze hem al die jaren belden, en dat hij niet kon verhuizen.
He cannot die.
Hij mag niet doodgaan.
That they telephoned him all those years, and he cannot move.
Dat ze hem al die jaren belden en dat hij niet kon verhuizen.
But he cannot have everything.
Maar hij kan niet alles hebben.
He cannot fall into scarran hands.
Hij mag niet in scarraanse handen vallen.
He cannot be transported.
Hij kan niet vervoerd worden.
He cannot be alone.
Hij kan niet alleen zijn.
He cannot learn the horse is gone.
Hij mag niet weten dat het paard weg is.
But he cannot have both.
Maar hij kan niet beide hebben.
He cannot lie.
Hij mag niet liegen.
He cannot know that i told you, tommy.
Hij mag niet weten dat ik je dat vertelde, tommy.
He cannot fight on.
Hij kan niet verder vechten.
He cannot keep away from her.
Hij kan niet bij haar wegblijven.
He cannot become our president.
Hij mag niet onze president worden.
He cannot count.
Hij kan niet tellen.
He cannot ride the harley.
Hij mag niet op de harley.
He cannot know you have returned.
Hij mag niet weten dat je terug bent.
He cannot be tamed.
Hij kan niet getemd worden.
He cannot come back here.
Hij kan niet naar hier terugkomen.
Rufus, he cannot go to her room.
Rufus, hij mag niet naar haar kamer gaan.
He cannot answer.
Hij kan niet antwoorden.
He cannot fail.
Hij mag niet falen.
He cannot be moved for at least three weeks.
Hij mag niet vervoerd worden voor tenminste 3 weken.
He cannot be here.
Hij kan niet hier zijn.
He cannot return empty-handed.
Hij mag niet met lege handen terugkeren.

Results: 408, Time: 0.0651

Word by word translation


cannot
- kan niet mag niet niet mogelijk zal niet kunnen niet
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More