HEIST IN DUTCH

Translation of Heist in Dutch

S Synonyms

Results: 408, Time: 0.0891

de overval (113) roof (18) de diefstal (14) een kraak (8) heist (9)

Examples of using Heist in a sentence and their translations

In on the heist.
Bij de overval.
I can't do the heist.
Ik kan de overval niet doen.
The heist is on.
Roof in gang.
It will show government troops being responsible for the basra heist.
Het zal aantonen dat regeringstroepen verantwoordelijk waren voor de basra roof.

American heist 2015.
American heist 2015.
You better not have messed with my bike for this heist.
Je kunt beter niet gekloot hebben met mijn motor voor deze roof.
The big heist.
The big heist.
This is related to your heist, isn't it?
Dit heeft zeker te maken met je roof?
HR helped set up the heist.
HR heeft geholpen de overval op te zetten.
Whatever the heist is needs to impress woodford even more than the diamond.
Wat de diefstal ook is om woodford te imponeren, zelfs meer dan de diamant.
Santiago arranged the heist, and he came up a loser.
Santiago regelde de diefstal en hij eindigde als verliezer.
Dunn was involved in the california federal heist of'99.
Dunn was betrokken bij de california federale roof van'99.
We will use your invisibility to pull off a daring and complex casino heist.
We gebruiken uw onzichtbaarheid te trekken uit een gedurfde en complexe casino heist.
Either that or someone was bankrolling the heist.
Dat of iemand financierde de overval.
The dope had been switched for sugar long before the heist.
Lang voor de diefstal zijn de drugs omgeruild voor suiker.
And a second gardner heist.
En een tweede gardner heist.
And at the same time, they're bringing home the profits of the baalbeck heist.
En tegelijk brengen ze de opbrengst van de ba'albek roof naar huis.
Maybe he's planning some sort of water heist.
Misschien plant hij een kraak op het water.
Were a cover for a gra b-and-go jewelry heist.
Waren de dekking voor een grijp en weg juwelen roof.
The heist, I'm just guessing, you bungled it, right?
De diefstal, ik gis alleen maar, je mislukte, toch?
He was holding her cut of the heist from nine years ago.
Hij bewaarde haar deel van de overval negen jaar geleden.
Just keep watching tower heist.
Blijf gewoon kijken naar tower heist.

Results: 408, Time: 0.0891

See also


jewelry heist
een juwelenroof
art heist
een kunstroof
casino heist
een casino-overval
first heist
eerste overval
big heist
grote overval
truck heist
de truck overval de truckoverval vrachtwagen overval truck overvallen een truckoverval
heist movies
overval-films gezien berovingfilms heb overval-films gekeken films die overvallen gingen
real heist
de echte overval een echte beroving een echte overval
coin heist
de muntenroof munt roof
drug heist
een drugsoverval de drugsdiefstal drugdiefstal
gem heist
een juwelenroof de juwelenroof
gold heist
goudroof een goud roof goud overval
gun heist
de overval het wapentransport de wapenroof gewapende overval
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More