HIS LUNGS IN DUTCH

Translation of His Lungs in Dutch

S Synonyms

Results: 401, Time: 0.0362

Examples of using His Lungs in a sentence and their translations

One of his lungs is full of fluid.
Eén van zijn longen is vol met vocht.
His lungs are completely clear.
Zijn longen zijn volledig vrij.
His lungs, punch out.
Sla z'n longen eruit.
We had to drain his lungs.
We moesten z'n longen leegzuigen.

His lungs are full of water.
Zijn longen zitten vol water.
His lungs have been removed.
Z'n longen zijn verwijderd.
His lungs sound clear, his breathing's back to normal.
Zijn longen klinken schoon, zijn ademhaling is weer normaal.
That's why his lungs are soaked.
Daarom zijn zijn longen volgelopen.
His lungs were full of water.
Z'n longen zaten vol water.
Punch his lungs out.
Sla z'n longen eruit.
His lungs were full of salt water.
Zijn longen zaten vol zout water.
One of his lungs has collapsed.
Een van zijn longen is ingeklapt.
Pierced his lungs.
Z'n longen zijn doorboord.
His lungs were full.
Z'n longen zaten vol.
His lungs are filled with candy!
Zijn longen zijn gevuld met snoep!
At.34- that came from his lungs.
Dat kwam vanuit zijn longen.
We need to get the fluid off his lungs.
Het vocht moet uit z'n longen.
But when i opened up his lungs.
Maar toen ik zijn longen openden.
He's bleeding into his lungs.
Hij bloedt in z'n longen.
Fluid in his lungs.
Vloeistof in zijn longen.
Mulwray had salt water in his lungs.
Mulwray had zout water in z'n longen.
OK. now we let the fluid drain from his lungs.
Oké, en nu laten we vloeistof uit z'n longen lopen.
It was the water in his lungs.
Het was het water in zijn longen.
Wood in his head, smoke in his lungs.
Hout in zijn hoofd, rook in zijn longen.
Can't ventilate, because his belly's compressing his lungs.
Krijgt geen lucht, want z'n buik drukt z'n longen samen.
Bernard zimberg, fluid in his lungs, shortness of breath.
Bernard zimberg, vloeistof in z'n longen, kortademigheid.
He holds labelle under until his lungs fill.
Hij houdt labelle onder... tot zijn longen zich vulden.
No fluid in his lungs.
Geen water in z'n longen.
There's a lot of water in his lungs.
Er zit heel veel water in zijn longen.
These are his ribs, behind them his lungs.
Dit zijn z'n ribben, daarachter z'n longen.

Results: 401, Time: 0.0362

Word by word translation


his
- zijn z'n zijne is
lungs
- longen longfalen long

S Synonyms of "his lungs"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More