HISTORIANS IN DUTCH

Translation of Historians in Dutch

Results: 404, Time: 0.0449

historici (231) geschiedkundigen (20) geschiedschrijvers (12)

Examples of using Historians in a sentence and their translations

He corresponded with historians from many other countries.
Hij correspondeerde met historici uit vele andere landen.
Economic historians have shown how this can be done.
Economische historici hebben laten zien hoe dit kan worden gedaan.
Many historians believe that the iroquois federation served as the original inspiration for the united states.
Veel geschiedkundigen geloven dat deze federatie als inspiratie diende voor de V.S.
Entire generations of historians did this.
Generaties geschiedschrijvers hebben dat zo gedaan.

Economic historians call this"The great divergence.
Economische historici noemen dit" de grote divergentie.
Historians help with their research.
Ik help geschiedkundigen bij hun onderzoek.
Historians called him.
Geschiedschrijvers noemden hem.
Dear historians, the great Bath?
Beste historici, de great bath?
Details mean nothing to historians.
Details hebben geen betekenis voor geschiedschrijvers.
Some historians say meda, others say merda.
Sommige historici zeggen meda, anderen zeggen merda.
Other historians believed that angui should be punished for his failure to submit.
Andere historici geloven dat angui gestraft had moeten worden omdat hij zich niet had overgegeven.
All historians make mistakes.
Alle historici maken fouten.
A disappointment for dinosaur hunters and a relief for historians.
Een ontgoocheling voor dinosaurusjagers, en een opluchting voor historici.
You know, we're cancer patients, not historians.
Weet je, we zijn kankerpatiënten, geen historici.
We're historians.
Wij zijn historici.
One of our g-greatest historians.
Een van onze g-grootste historici.
Historians are not interested in the truth.
De waarheid interesseert historici niet.
According to historians.
Volgens historici.
I liaise between the exhibitions, the historians and the archives.
Ik bemiddel tussen tentoonstellingen, historici en archieven.
We're military historians.
We zijn militaire historici.
Pretend we're not historians.
Doe alsof we geen historici zijn.
So, it looks like our historians have made a discovery.
Lijkt erop dat onze historicus een ontdekking hebben gedaan.
Why do you think there are no woman historians on TV?- no tits!
Waarom denk je dat er geen vrouwelijke historicus is op t.v.?
Historians have divided egyptian history into three broad categories.
Historici hebben de egyptische geschiedenis gecategoriseerd in drie delen.
Some historians believe it is because the russians deliberately set fire to the city.
Sommige geschiedkundigen menen dat de russen de stad opzettelijk in brand hebben gestoken.
Historians view him as a particularly brutal warlord and.
Historici zien hem als een wrede krijgsheer, en.
Historians have no option but to look at the past from their own time.
De historicus kijkt immers noodgedwongen altijd vanuit zijn eigen tijd naar het verleden.
Historians therefore assume that dunstan was born c. 910 or earlier.
Historici nemen daarom aan dat dunstan rond 910 of eerder werd geboren.
Historians of the day.
Geschiedkundigen van vandaag.
Historians have three theories.
Historici hebben drie theorieën.

Results: 404, Time: 0.0449

SEE ALSO

See also


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More