HOW HAS IN DUTCH

Translation of How Has in Dutch

S Synonyms

Results: 397, Time: 0.0487

hoe is (297) hoe heeft (69) waarom heeft (3) hoe was (4)

Examples of using How Has in a sentence and their translations

How has your visit been so far?
Hoe is uw bezoek tot nu toe?
And how has he done that?
En hoe heeft hij dat gedaan?
How has the effectiveness of rheumocam been studied?
Hoe is de werkzaamheid van rheumocam onderzocht?
How has freedom of choice been introduced?
Hoe is de vrijheid van keuze ingevoerd?

How has no one ever thought of this yet?
Waarom heeft niemand hier nooit aan gedacht?
How has he taken it?
Hoe heeft hij dat opgevat?
How has fraser seemed to you recently?
Hoe was fraser volgens u de laatste tijd?
How has it changed me?
Hoe heeft het me veranderd?
How has no one bought this stuff?
Waarom heeft niemand dit gekocht?
How has IE?
Hoe is ie?
How has clopidogrel BMS been studied?
Hoe is clopidogrel BMS onderzocht?
How has he stitched me?
Hoe heeft hij me dichtgenaaid?
How has your day been?
Hoe was je dag vandaag?
How has no one thought of that?
Waarom heeft nog niemand daar aan gedacht?
How has vaxxitek HVT+IBD been studied?
Hoe is vaxxitek HVT+IBD onderzocht?
How has your morning been?
Hoe was jouw morgen?
How has the EU increased the rights of air passengers?
Hoe heeft de EU de rechten van luchtreizigers versterkt?
How has your day been?
Hoe was uw dag?
How has clopidogrel winthrop been studied?
Hoe is clopidogrel winthrop onderzocht?
How has he been speaking to you?
Hoe heeft hij je aangesproken?
How has the ifs responded to crises in 2011?
Hoe heeft het stabiliteitsinstrument in 2011 op de crisis gereageerd?
How has rasilez HCT been studied?
Hoe is rasilez HCT onderzocht?
How has tadalafil lilly been studied?
Hoe is tadalafil lilly onderzocht?
How has the ifs responded to crisis in 2010?
Hoe heeft het stabiliteitsinstrument in 2010 op de crisis gereageerd?
How has she offended Rome?
Hoe heeft ze rome beledigd?
How has he managed this?
Hoe is hem dat gelukt?
How has the commission prepared this new strategy?
Hoe heeft de commissie deze nieuwe strategie voorbereid?
How has the definition of literacy evolved?
Hoe is de definitie van alfabetisme totstandgekomen?
How has the EU responded to these applications?
Hoe heeft de EU op deze aanvragen gereageerd?
How has the situation improved exactly?
Hoe is de situatie precies verbeterd?

Results: 397, Time: 0.0487

Word by word translation


how
- hoe waarom zo de manier waarop kan
has
- heeft is al moet er

S Synonyms of "how has"


how does he have

"How has" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More