HUNG UP IN DUTCH

Translation of Hung Up in Dutch

S Synonyms

Results: 411, Time: 0.0764

opgehangen (80) heeft opgehangen (29) hing op (37) ophing (32) heb opgehangen (8) hebt opgehangen (6) hingen op (5) verkikkerd (5) verslingerd (4) ophangen (4) ophingen (4) haakte (3) hebben opgehangen (3)

Examples of using Hung Up in a sentence and their translations

Haven't you hung up the sign yet?
Heb je het bord nog niet opgehangen?
The guy just hung up.
Hij heeft gewoon opgehangen.
She hung up.
He was dead when he was hung up.
Hij was dood toen hij opgehangen werd.

She just called. she hung up before i could explain to her.
Ze belde net, maar hing op voor ik het kon uitleggen.
He hung up. shocking.
Hij heeft opgehangen.
When he hung up, he told me to wait here.
Toen hij ophing, zei hij dat ik hier moest wachten.
He just said,"you know me," and hung up.
Hij zei gewoon:" je kent me," en hij hing op.
Yeah, then hung up on crosses.
Ja, toen opgehangen aan kruizen.
They hung up.
Ze hingen op.
I got your clothes hung up in the closet there.
Ik heb je kleren in de kast daar opgehangen.
He called me a fuckin' bitch and hung up.
Hij noemde me een verdomde teef en hing op.
So when i hung up, i practically ran to the elevator.
Dus toen ik ophing, rende ik bijna naar de lift.
Well, he's hung up on you-know-who.
Hij is verkikkerd op je-weet-wel-wie.
When he hung up, i realized he was leaving to find her.
Toen hij ophing, realiseerde ik me dat hij wegging om haar te zoeken.
She started crying and hung up.
Ze begon te huilen, en hing op.
And we hung up.
We hingen op.
Uh, kevin just hung up on me.
Uh, kevin net opgehangen op mij.
Hello? he hung up.
Hij heeft opgehangen.
Stacy got so excited, she hung up.
Stacy was zo opgewonden, ze hing op.
I hung up, this time.
Deze keer heb ik opgehangen.
Accountant stuck in a window," they just laughed and hung up.
Accountant vast in een venster', lachten ze en hingen op.
Roman? he hung up.
Hij heeft opgehangen.
When he hung up, he told me that it was you.
Toen hij ophing, vertelde hij dat jij had gebeld.
It looks like you're pretty hung up on the guy.
Je lijkt nogal verslingerd aan die vent.
She was all hung up on you.
Ze was helemaal verkikkerd op je.
Well, it's just that i don't want to get hung up on anyone.
Nou, ik wil gewoon aan niemand verslingerd raken. niet nu.
I told you, they hung up.
Zoals ik zei, ze hingen op.

Results: 411, Time: 0.0764

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Hung up" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More