I DO LOVE IN DUTCH

Translation of I do love in Dutch

Results: 465, Time: 0.1271

ik hou van ik vind ik houd van

Examples of using I do love in a sentence and their translations

I do love a good grapple, don.
Ik hou van een goede grapple, don.
I do love my tie.
Ik vind mijn das erg mooi.
But i do love kids.
Maar ik hou van kinderen.
I do love london. so many cameras.
Ik hou van london, zoveel camera's.
I do love a happy ending.
Ik houd van een gelukkig einde.
But i do love this game. good.
Maar ik vind dit een leuk spel.
I do love you so much.
Ik hou van jou... zoveel.
I do love richard.
Ik houd van richard.
I do love it. yeah.
Ik vind het mooi.
I do love the guy.
Ik hou van hem.
Yeah, but i do love the way tom cruise runs in movies.
Ja, maar ik houd van de manier waarop tom cruise loopt in films.
I do love your car.
Ik vind je auto wel mooi.
I do love her, but no.
Ik hou van haar, maar nee.
I do love a battle, but on my terms.
Ik houd van een gevecht, maar dan op mijn voorwaarden.
I do love the way she does her hair, don't you?
Ik vind haar kapsel zo mooi, u niet?
I do love a success story.
Ik houd van een succes verhaal.
But i do love it out here.
Maar ik vind het hier prachtig.
I do love a woman who's rough.
Ik hou van een vrouw die ruw is.
Well, i do love it.
Nou, ik vind hem echt mooi.
I do love him, bill.
Ik houd van hem, bill.
I do love you, my boy.
Ik hou van jou, mijn jongen.
Well, i do love those boots.
Ik houd van zulke laarzen.
I do love you, lisa.
Ik hou van je, lisa.
No, i do love this. i do love this.
Nee, ik vind dit ook geweldig.
God, i do love you yanks.
God, ik houd van jullie yanks.
I do love swing music.
Ik hou van swing.
Cause i do love myself some kimchi.
Ik houd van kimchi.
I do love this game.
Ik hou van dit spel.
I do love you.
Ik hou van je.
I do love you, char.
Ik houd van je, char.

Results: 465, Time: 0.1271

See also


i do so love
ik hou zo van
i do love a man
ik hou van een man
i do love my job
ik hou van mijn werk ik doe m'n werk graag
i do love it when
ik hou ervan als ik vind het heerlijk als ik vind het geweldig als
i sure do love
ik hou echt van vind ik echt heerlijk ik hou wel van
i do not love those
ik houd niet van dingen ik hou niet van degenen
i still do love you
ik houd nog steeds van je
cause i do love you
omdat ik van je hou want ik hou echt van je
i would love to do it
zou ik graag doen ik zou 't dolgraag doen
but i really do love you
maar ik hou echt van je
what i would love to do
wat ik graag doe wat ik graag zou doen wat ik leuk zou vinden wat ik graag wil doen
do you know how much i love you
weet je wel hoeveel ik van je hou
sure do love
houdt wel van
still do love
houd nog steeds van
do women love
houden vrouwen van
will do for love
liefde doen

Word by word translation


do
- doen wel
love
- hou van liefde graag love vind

S Synonyms of "i do love"


i like
i iove
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More